r. Imieniny:
logo

V SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

13.02.2015
V SESJA VII KADENCJI RADY MIASTA DĘBLIN

Biuro Rady Miasta Dęblin informuje, że w dniu 20 lutego 2015 r. o godz. 13.00 odbędzie się V sesja Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Informacja o pracach Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
4. Zapytania, interpelacje i wnioski.

5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:
a) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach;
b) ustalenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Dęblin branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego;
c) uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dęblin;
d) nabycia w drodze komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej nr 4080/117 położonej w Dęblinie przy ul. Wąskiej;
e) nabycia w drodze komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości działek oznaczonych nr 758/4 i nr 759/4 położonych w Dęblinie przy ul. Zyndrama z Maszkowic;
f) nabycia w drodze komunalizacji do gminnego zasobu nieruchomości działki oznaczonej nr 4058/2 położonej w Dęblinie przy ul. 15 PP Wilków;
g) wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy działek położonych w Dęblinie.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje i wnioski.
7. Zatwierdzenie protokołu z IV sesji Rady Miasta.

8. Zamknięcie sesji.

Powrót