r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 27.01.2020 R.

27.01.2020
Ogłoszenie o przetargu z dnia 27.01.2020 r. Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia budynku Przedszkola Specjalnego w ramach realizacji projektu pn. „Stworzenie lepszych warunków rozwoju dla dzieci ze szczególnymi potrzebami poprzez odbudowę zdegradowanego budynku mieszkalnego SOSW”

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót