r. Imieniny:
logo

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 31.01.2020 R.

31.01.2020
ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 31.01.2020 r. Miasto Dęblin zaprasza do składania ofert na świadczenie usługi w zakresie informacji i promocji projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego w mieście Dęblin”

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót