r. Imieniny:
logo

UROCZYSTE ODKRĘCENIE WODY W STAWACH

04.03.2015
UROCZYSTE ODKRĘCENIE WODY W STAWACH W kranach mieszkańców osiedla Stawy płynie już woda z miejskiego ujęcia wody "Jagiellońska". W piątek 27 lutego dokonano oficjalnego otwarcia nowej magistrali wodociągowej do osiedla Stawy.

Wodę uroczyście odkręcił Prezes Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Jan Kara, w obecności przedstawicieli Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o oraz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie, dotychczasowego dostawcy wody.
 
Budowa magistrali wodociągowej zrealizowana w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu odprowadzenia ścieków oraz zaopatrzenia w wodę na terenie aglomeracji Dęblin", to druga po kanalizacji, ważna inwestycja dla mieszkańców osiedla Stawy. Uporządkowanie systemu zaopatrzenia w wodę było konieczne ze względu na brak dalszej możliwości korzystania z ujęcia wojskowego.
 
Nowa magistrala znacznie poprawiła infrastrukturę techniczną osiedla Stawy, zapewniając mieszkańcom ciągłość w dostawie wody, prowadzonej z ujęcia miejskiego. Inwestycja została odebrana pod koniec stycznia br., jednak decyzja o uruchomieniu magistrali poprzedzona była szczegółowymi badaniami mikrobiologicznym wody. Wyniki są pozytywne, co potwierdza, że dostarczana woda spełnia wszystkie normy jakościowe, podkreśla Prezes Spółki.
Powrót