r. Imieniny:
logo

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE WYRÓŻNIONE

18.03.2015
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE LICEUM LOTNICZE WYRÓŻNIONE Uroczystość z okazji przyznania certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” oraz tytułu „Srebrna Szkoła 2015” odbyła się 10 marca br. w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym w Dęblinie.

Wydarzenie licznie zgromadziło kadrę pedagogiczną, absolwentów szkoły oraz uczniów Liceum. Na zaproszenie dyrektora Janusza Ziółkowskiego w uroczystości uczestniczyli: Szef Sztabu - Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Sławomir Kałuziński (absolwent Liceum Lotniczego), Rektor – Komendant WSOSP gen. bryg. pil. dr hab. Jan Rajchel a także Starosta Rycki Stanisław Jagiełło i Przewodnicząca Rady Powiatu Hanna Czerska-Gąsiewska. Z gratulacjami przybyli również przedstawiciele dęblińskiego samorządu – Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka oraz Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Chochowski. 
 
 „Ogólnokształcące Liceum Lotnicze pełni istotną rolę w procesie kreowania tożsamości środowiska lokalnego, od lat związanego z lotnictwem, a absolwenci Szkoły, często jako oficerowie Wojska Polskiego, promują nasze miasto w całej Polsce a nawet poza jej granicami. Dlatego dzisiaj, z dumą i nieukrywaną radością, uczestniczymy w uhonorowaniu Państwa placówki prestiżowymi wyróżnieniami, które są efektem ciężkiej i systematycznej pracy uczniów, kadry kierowniczej i nauczycielskiej. Serdecznie gratuluję wspaniałych osiągnięć i życzę, by poprzez budowanie jakości, Szkoła nadal wzmacniała swoją pozycję wśród elitarnych placówek w kraju” mówiła burmistrz Beata Siedlecka.
 
W szczególnie ciepłych słowach zwrócił się do społeczności szkolnej jej absolwent, gen. dyw. pil. Sławomir KAŁUZIŃSKI, który nie kryjąc wzruszenia powiedział: „Liceum Lotnicze dało mi doskonały start do dalszej, lotniczej służby. Przy różnych okolicznościach z dumą podkreślam, że Liceum Lotnicze to także MOJA szkoła – szkoła życia, samodzielności, odkrywania lotniczych pasji. To przecież tutaj odbyłem swój pierwszy skok spadochronowy, pierwszy lot szybowcem. Takich chwil się nie zapomina. Pamiętajcie o tym i wy, moi młodsi koledzy, i bądźcie dumni ze swojej szkoły, dzięki której będziecie mogli w przyszłości zająć miejsca za sterami samolotów, piąć się po stopniach wojskowego awansu”.
 
„Srebrna Szkoła 2015” to prestiżowe wyróżnienie Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”, nadawane tym placówkom ponadgimnazjalnym, które w ogólnopolskim rankingu liceów zajęły miejsca od 101-300. W bieżącym roku Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie uplasowało się na bardzo dobrej 179 pozycji. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w maju 2014 r. zdawało minimum 12. maturzystów, oraz w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej. W ocenie zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
 
Natomiast przyznanie „Lotnikowi” certyfikatu „Wiarygodna Szkoła” stanowi potwierdzenie wysokiego poziomu nauczania, odpowiedniej bazy oraz poziomu bezpieczeństwa w placówce. Szkoły ponadgimnazjalne wyróżniane są na podstawie tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej opracowywanej przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Placówka otrzymuje tytuł po trzystopniowym procesie weryfikacji. Liceum Lotnicze uzyskało go już drugi rok z rzędu.
Powrót