r. Imieniny:
logo

INFORMACJA KLUBU SPORTOWEGO CZARNI DĘBLIN

06.03.2017
INFORMACJA KLUBU SPORTOWEGO CZARNI DĘBLIN Program walnego zebrania Klubu Sportowego Czarni Dęblin.

„W związku z faktem ustanowienia przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Kuratora w osobie Macieja Rajch w celu doprowadzenia do wyłonienia osób reprezentujących Klub Sportowy „Czarni'' Dęblin w Dęblinie na podstawie Statutu zwołuję  Walne Zebranie w dniu 17 marca 2017 r. o godz. 18.00 w siedzibie Kuratora mieszczącej się w Rykach przy ul. Żytniej 8.

Program Walnego Zebrania obejmuje wybór władz Klubu.

W przypadku gdy frekwencja nie przekroczy 50% członków zwyczajnych Klubu zwołuję drugi Termin Walnego Zebrania na dzień 17 marca 2017 r. o godz. 18.30 w siedzibie Kuratora mieszczącej się w Rykach przy ul. Żytniej 8,

W drugim terminie Walne Zebranie będzie władne podejmować wiążące uchwały bez względu na frekwencję.

Program Walnego Zebrania w drugim terminie obejmować będzie wybór władz Klubu.


                                                                                                                                                           Kurator Klubu Sportowego
                                                                                                                                                           Czarni Dęblin

Powrót