r. Imieniny:
logo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Z POMINIĘCIEM OTWARTEGO KONKURSU OFERT

23.04.2015
Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn. „Organizacja sportu wędkarskiego, szkoleń i warsztatów".

Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że w dniu 15 kwietnia 2015 r. do Urzędu Miasta Dęblin wpłynęła oferta Polskiego Związku Wędkarskiego Koło Nr 4 Dęblin - Miasto z siedzibą w Dęblinie ul. 15 P. P. „Wilków" 5, na realizację zadania publicznego w formie wsparcia pn. „Organizacja sportu wędkarskiego, szkoleń i warsztatów".
 
Uznając celowość realizacji zadania podaje się ofertę do wiadomości publicznej zgodnie z art. 19a ust. 3, 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) na okres 7 dni. Uwagi dotyczące oferty można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Miasta Dęblin lub elektronicznie na adres: oswiata@um.deblin.pl. Informacji udziela Pani Joanna Antoniewicz pod nr tel. (081) 883 00 56 (pok. nr 105)

BURMISTRZ MIASTA
Beata Siedlecka
 
Powrót