r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

15.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Burmistrza Miasta ogłasza przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Dęblin, organizacja, wyposażenie oraz prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) i Punktu Odbioru Odpadów (POO), odbiór i transport odpadów z PSZO.

Szczegółowe informacje znajdują się na bip.um.deblin.pl

Powrót