r. Imieniny:
logo

INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA

29.06.2016
INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA Na terenie miasta Dęblin w miesiącach lipiec, sierpień 2016 r. organizowany jest wakacyjny dyżur dla dzieci uczęszczających do dęblińskich przedszkoli.

W miesiącu lipcu - w terminie od 01.07.2016 r. do 31.07.2016 r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole nr 4 im. Jana Pawła II w Dęblinie przy ul. Rogowskiego 5b; tel. 818800171.

W miesiącu sierpniu - w terminie od 01.08.2016 r. do 19.08.2016 r. dyżur pełni Miejskie Przedszkole nr 1 w Dęblinie przy ul. Niepodległości 10 a; tel. 818830607.

 

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt z dyrektorami poszczególnych przedszkoli.

Powrót