r. Imieniny:
logo

INFORMACJA Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO PLACÓW ZABAW NA TERENIE MIASTA DĘBLIN

10.06.2015
Informacja z przeprowadzonej kontroli stanu technicznego placów zabaw na terenie Miasta Dęblin W dniu 28 kwietnia br. przeprowadzono coroczną kontrolę stanu technicznego osiedlowych placów zabaw, administrowanych przez Urząd Miasta Dęblin.

Komisja, w skład której weszli pracownicy urzędu, radni oraz przedstawiciele zarządów poszczególnych osiedli, sprawdziła stan techniczny urządzeń zabawowych oraz oceniła place zabaw pod względem stanu sanitarnego.
 
Na terenie Dęblina znajduje się 11 placów zabaw, w następujących osiedlach: Żdżary, Stawy, Wiślana, Podchorążych, 15 P.P. „Wilków”, Staszica, Mierzwiączka, Jagiellońskie, Irena, Lotnisko oraz Masów. W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, które urządzenia wymagają pilnej naprawy i określono zakres prac niezbędnych do wykonania. Poniżej przedstawiamy wnioski pokontrolne dotyczące poszczególnych placów zabaw.
 
Osiedle Żdżary:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy ze ślizgawką i huśtawką pojedynczą – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., sprężynowce – 1 szt. piaskownica – 1 szt., regulamin placu – 1 szt., plac w części ogrodzony, podłoże piaszczyste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
2. Wymiana poręczy przy wejściu na zestaw zabawowy;
 
Osiedle Podchorążych:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy: ślizgawka, przeplotnia, drabinka – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt., ławka – 2 szt. Plac jest nieogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Huśtawka wahadłowa podwójna – należy usunąć ze względu na stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu;
2. Huśtawka ważka – pomalować, naprawić siedzisko;
3. Zestaw zabawowy – brak szczebla w drabince, ślizg podsypać piachem, wymiana belki nośnej w drabince, wymiana szczebli przy ślizgu;
4. Brak regulaminu placu;
5. Ławka – naprawa oparcia lub wymiana na nową;
6. Plac znajduje się przy ruchliwej ulicy - bezwzględnie wymaga ogrodzenia.
 
Osiedle Lotnisko:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy Twierdza – 1 szt., drabinki Eco – 1szt., bujak Kompas - 1 szt., Jumper – 1 szt., zestaw zabawowy Kraina Wspinaczki – 1 szt., huśtawka podwójna plus ptasie gniazdo – 1 szt., ławka Simple – 6 szt., tablica regulaminowa – 1 szt., kosz na śmieci – 4 szt., plac ogrodzony, podłoże poliuretanowe.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
Brak usterek, plac w bardzo dobrym stanie technicznym.
 
Osiedle Wiślana:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy: ślizgawka, przeplotnia, drabinka – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 2 szt., sprężynowiec – 2 szt., ławka – 2 szt. Plac ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Uzupełnienie brakujących sztachet w ogrodzeniu oraz przesunięcie części ogrodzenia zgodnie z granicą administracyjną działki;
2. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
3. Szczebel drabinki do wymiany;
4. Odmalowanie sprężynowców, naprawa nóżek;
5. Odmalowanie belki nośnej na huśtawce podwójnej;
6. Huśtawka podwójna – wymiana łańcuchów;
7. Naprawa ławki;
8. Uzupełnienie regulaminu placu;
9. Usunięcie gruzu spod huśtawek -uzupełnić piachem wgłębienia;
10. Zamontowanie furtek w ogrodzeniu;
11. Koszenie terenu;
 
Osiedle Mierzwiączka:
Na placu zabaw przy ul. Asnyka znajdują się: zestaw zabawowy ze ślizgawką i przeplotnią – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., huśtawka ważka -1 szt., sprężynowiec – 3 szt. Plac w części ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
2. Brak regulaminu;
3. Usuniecie sprężynowca;
4. Podsypanie piachem urządzeń zabawowych.
 
Na placu zabaw przy ul. 1 Maja (przy Świetlicy Środowiskowej) znajdują się: zestaw zabawowy wspinaczkowy – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., plac ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Brak regulaminu.
2. Odmalowanie urządzeń zabawowych.
 
Osiedle Jagiellońskie:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy: ślizgawka, przeplotnia, drabinka – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., ławka – 1 szt., piaskownica – 1 szt., karuzela – 1 szt., sprężynowiec – 1 szt. Plac ogrodzony, podłoże piaszczysto - trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Wymiana belki nośnej przy przeplotni;
2. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
3. Szczeble w zestawie zabawowym do wymiany;
4. Uzupełnienie zapięć w karuzeli - 2 szt.;
5. Odmalowanie metalowej belki w huśtawce podwójnej;
6. Wymian zawiasów w jednej z furtek;
7. Wyposażenie furtek w zamknięcia;
8. Wymiana elementów metalowych ławki;
 
Osiedle Stawy:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy ze ślizgawka – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., ławka – 4 szt., piaskownica – 1 szt., sprężynowiec – 1 szt., plac ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Brak regulaminu;
2. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
3. Odmalowanie ławek;
4. Wymiana desek przy piaskownicy;
5. Odmalowanie ogrodzenia;
 
Osiedle Irena:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy ze ślizgawką – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., huśtawka wahadłowa pojedyncza – 1 szt., ławka – 2 szt., huśtawka ważka – 1 szt. Plac ogrodzony, podłoże wykonane z płytek poliuretanowych.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
2. Wymienić piasek w piaskownicy;
 
Osiedle Staszica:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy ze ślizgawką i przeplotnią – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., karuzela – 1 szt., sprężynowce – 3 szt., regulamin placu – 1 szt., ławki – 3 szt., elementy zręcznościowe metalowe – 2 szt. Plac ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Wymiana elementów drewnianych na piaskownicy;
2. Zestaw zabawowy – wymiana spróchniałych elementów tj. belki nośnej, belki przy drabince, szczebli, półwałków w trapie;
3. Karuzela - wymiana łożyska;
4. Odmalowanie ławek;
5. Odmalowanie elementów metalowych i drewnianych urządzeń znajdujących się na placu zabaw;
6. Huśtawka wahadłowa – odnowienie siedzisk;
7. Konserwacja sprężynowców;
 
Osiedle Masów:
Na placu zabaw znajdują się następujące urządzenia: zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, huśtawka ważka, piaskownica, ławki. Podłoże placu trawiaste. Plac posiada tablicę informacyjną z regulaminem. Plac nie w pełni ogrodzony.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
2. Wymiana elementu metalowego w jednej z ławek;
3. Odmalowanie ławek ;
4. Wymiana piasku w piaskownicy;
5. Wymiana elementów daszka w zestawie;
6. Zabezpieczenie elementów wspinaczkowych;
7. Podsypanie piaskiem ślizgu i drabinki piaskiem;
8. Wymiana siedziska gumowego;
 
Osiedle 15 P.P. „Wilków”:
Na placu zabaw znajdują się: zestaw zabawowy: ślizgawka, przeplotnia, drabinka – 1 szt., huśtawka wahadłowa podwójna – 1 szt., ławka – 2 szt., karuzela – 1 szt., huśtawka ważka – 1 szt. Plac ogrodzony, podłoże trawiaste.
 
Stwierdzone usterki i prace niezbędne do wykonania:
1. Wymiana belki nośnej przy przeplotni;
2. Odmalowanie urządzeń zabawowych;
3. Szczebel drabinki do wymiany;
4. Huśtawka ważka – wymiana siedziska;
5. Usuniecie karuzeli – zagraża bezpieczeństwu;
6. Podsypać urządzenia piaskiem;
7. Odmalować ławki;
8. Brak regulaminu;
 
W ramach środków finansowych, zabezpieczonych w budżecie miasta na 2015 rok, w dziale: 926 95, przeznaczonych na miejskie place zabaw, wykonane zostaną niezbędne prace renowacyjne. Sukcesywnie, w miarę możliwości, poszczególne place zabaw będą doposażone w nowe urządzenia zabawowe.
Powrót