r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 9 MARCA 2016 R.

15.03.2016
OBWIESZCZENIE WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 9 marca 2016 r. Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej rozbudowy i nadbudowy garażu wolnostojącego wraz z infrastrukturą techniczną.....na działce nr ewid. 4080/116 obręb 1 - Dęblin...

OBWIESZCZENIE WOJEWODY LEBELSKIEGO

Powrót