r. Imieniny:
logo

WYŻYNA LOTNICZA SZANSĄ DLA DĘBLINA

06.07.2015
Wyżyna Lotnicza szansą dla Dęblina Miasto Dęblin razem z Radomiem i Łodzią w ciągu dwóch lat stworzy nowy projekt gospodarczy o nazwie Wyżyna Lotnicza. We wtorek, 30 czerwca dziewięciu sygnatariuszy, wśród nich Beata Siedlecka, burmistrz Dęblina podpisało list intencyjny w sprawie utworzenia nowego klastra lotniczego w Polsce. Jest to trzecie, po Dolinie Lotniczej i centrum Lotniczym w Południowo - Zachodniej Polsce przedsięwzięcie w kraju.

 

 

Wtorkowe spotkanie odbyło się w siedzibie Polskiej Agencji Informacji  i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie. Sygnatariuszami listu intencyjnego byli: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Miasto Dęblin, Miasto Radom, Miasto Łódź, Politechnika Łódzka, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Agencja Rozwoju Przemysłu oraz Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Projekt ten jest kolejnym krokiem władz Dęblina, Radomia i Łodzi po opublikowanym w maju liście otwartym popierającym inicjatywę ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka w sprawie utworzenia Wyżyny Lotniczej. Niewątpliwie impulsem dla powstania  klastra jest również  przetarg na helikoptery firmy Airbus Helicopters. To właśnie na terenach Wyżyny Lotniczej ma odbywać się ich montaż, serwisowanie i produkcja części zamiennych.

Nowa inicjatywa gospodarcza zakłada połączenie, rozbudowę i rozwój potencjału produkcyjnego, serwisowego, szkoleniowego i badawczego Dęblina, Radomia i Łodzi. Wyżyna Lotnicza będzie również oferować kursy dla polskich i zagranicznych pilotów wojskowych. Filarem edukacyjnym ma być Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie i 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu. Swoje wsparcie edukacyjne zapowiedziały również Politechnika Łódzka oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu.

Niewątpliwie nowy klaster to szansa na inwestycje lotnicze i kosmiczne oraz kolejne miejsca pracy. Wyżyna Lotnicza ma za zadanie pobudzić rozwój gospodarczy poprzez napływ nowych technologii, które często zachęcają  kolejne firmy do inwestowania w regionie.

Dęblin jako jedno z trzech miast Wyżyny Lotniczej zadeklarowało min: aktywną i elastyczną współpracę z inwestorami, pomoc w pozyskaniu i dozbrojeniu  gruntów pod aktywność gospodarczą oraz działania wpływające na rozwój nowych kierunków szkolnictwa z branży lotniczej.

Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka uważa, że Wyżyna Lotnicza doskonale łączy się z tradycją lotniczą miasta min: w oparciu o duży potencjał naukowy i techniczny „Szkoły Orląt” oraz „Wojskowych Zakładów Lotniczych”. Na ich wieloletnim doświadczeniu można rozwijać kolejne, cenne przedsięwzięcia. Będę wspierać tą inicjatywę, ponieważ daje nadzieję na wzrost gospodarczy, na eliminowanie bezrobocia, na nowe miejsca pracy i  na przeciwdziałanie odpływowi mieszkańców miasta w kierunku Warszawy.

 

Powrót