r. Imieniny:
logo

ZWIEDZALI SEJM I SENAT

17.08.2015
Zwiedzali Sejm i Senat Członkowie Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Dęblinie wspólnie z burmistrzem Beatą Siedlecką w dniu 27 lipca zwiedzali gmach Sejmu i Senatu oraz Pałac, ogrody w Wilanowie i Świątynię Opatrzności Bożej.

Wyjazd 50-cio osobowej grupy emerytów do Warszawy odbył się dzięki uprzejmości Pani Elżbiety Seredyn, Podsekretarz  Stanu w Ministerstwie Pracy 
i Polityki Społecznej. 

Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dęblinie podczas tegorocznych obchodów Dni Dęblina został wyróżniony przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej nagrodą PRO PUBLICO BONO za działalność na rzecz polityki społecznej. Nagrodę dęblińskiemu związkowi wręczyła wiceminister Elżbieta Seredyn i dodatkowo zaprosiła nagrodzonych do zwiedzenia murów Sejmu i Senatu. W wyjeździe dęblińskim emerytom towarzyszyła burmistrz Beata Siedlecka. Lipcowy wyjazd został zaliczony do udanych, ponieważ obecni na nim uczestnicy zostali mile ugoszczeni oraz zapoznali się
z pomieszczeniami Sejmu i Senatu, które do tej pory znane były im z programów telewizyjnych i fotografii prasowych. 

 

 

 

Powrót