r. Imieniny:
logo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z DNIA 20.02.2020 R.

20.02.2020
Ogłoszenie o przetargu z dnia 20.02.2020 r. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Budowa oświetlenia drogowego w ul. Balonna – ETAP II”

Więcej informacji o przetargu na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót