r. Imieniny:
logo

USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - INFORMACJA O UMOWIE

14.06.2017
USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST - INFORMACJA O UMOWIE Miasto Dęblin informuje, że realizacja zadania pn. ”Usuwanie wyrobów zawierających azbest ” jest dotowana na podstawie umowy nr 190/2017/D/OZ z dnia 05.06.2017 r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.

Kwota dofinansowania obejmuje 100% kosztów kwalifikowanych tj. kosztów transportu i unieszkodliwienia materiałów zawierających azbest, w tym 50% ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego pod nazwą „Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne, Część III – Usuwanie wyrobów zawierających azbest” oraz 50% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 

 

                                    

Powrót