r. Imieniny:
logo

PODSUMOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH KONCERTÓW ORGANOWYCH

07.09.2015
Podsumowanie Międzynarodowych Koncertów Organowych Muzyka organowa potrafi zachwycić swoim pięknem i bogactwem barw. 
Niewątpliwie jej wyjątkowość tkwi w instrumencie jakim są organy. 


To z nich artyści wydobywają dźwięki, które niejednokrotnie zaskakują
 zgormadzonych na koncercie słuchaczy. Dopełnieniem tej wyjątkowej i podniosłej atmosfery jest również sakrum wnętrza świątyni w której jest wykonywana.

Pierwsze w historii Dęblina Międzynarodowe Spotkania z Muzyką Organową w kościele p.w. św. Piusa V w Dęblinie dobiegły końca. Wszystkie niedzielne spotkania miały wspaniałą oprawę artystyczną i gromadziły wielu słuchaczy, co świadczy o tym, że w naszym mieście jest potrzeba realizacji tego typu przedsięwzięć kulturalnych. W programie organizatorzy zaplanowali cztery koncerty po których słuchacze oraz sympatycy mogli złożyć dobrowolne datki. Ich wielkość zaskoczyła wszystkich, ponieważ z zebranych pieniędzy udało się  sfinansować jeszcze jeden dodatkowy (piąty) koncert, który odbył się w ostatnią niedzielę sierpnia. 
 
Koncertowe wieczory w  kościele p.w. św. Piusa V w bardzo ciekawy sposób prowadzone były przez Jerzego Kuklę, który pełnił rolę kierownika artystycznego tego wydarzenia. Dębliński kościół gościł również znakomitych artystów, którzy są wysoko cenieni wśród znawców i sympatyków tego typu muzyki. Swój kunszt organowy w dniu 2 sierpnia zaprezentowała Elżbieta Grodzka- Łopuszyńska i Julian Gembalski a w dniu  9 sierpnia Olena Matselyukh. W niedzielę 16 sierpnia zagrała Ewa Sawoszczuk a w dniu 23 sierpnia Jakub Garbacz, któremu towarzyszyła grą na flecie Joanna Woszczyk- Garbacz. Dodatkowy koncert w dniu 30 sierpnia odbył się dzięki umiejętnościom artystycznym Jarosława Ciecierskiego.
 
Organizatorami tego wyjątkowego przedsięwzięcia było Towarzystwo Przyjaciół Dęblina, Urząd Miasta Dęblin i Parafia p.w. św. Piusa V w Dęblinie. 

Po występie Jarosława Ciecierskiego, który zakończył cykl koncertowy podziękowania za wkład finansowy i zaangażowanie zostały przekazane przez Towarzystwo Przyjaciół Dęblina wszystkim sponsorom, darczyńcom, kierownikowi artystycznemu Jerzemu Kukli, burmistrz Dęblina Beacie Siedleckiej, księdzu  Zbigniewowi Danilukowi, organiście Arturowi Kułakowi i wszystkim tym, którzy przyczynili się do powstania tego przedsięwzięcia. 

Burmistrz Beata Siedlecka podczas podsumowania całego cyklu koncertów organowych powiedziała: Niezmiernie cieszy mnie fakt, że moje spotkanie z Panem Jerzym Kuklą, które miało miejsce kilka miesięcy temu, zaowocowało realizacją tego wyjątkowego wydarzenia kulturalnego. Liczę na dalszą współpracę, dzięki której dźwięki muzyki organowej i koncerty przy współudziale znakomitych artystów wpiszą się na stałe w kalendarz kulturalny Dęblina. Dziękuję mieszkańcom za pozytywne przyjęcie pomysłu zorganizowania tego przedsięwzięcia i za tak liczną obecność na wszystkich koncertach. Słowa podziękowań należą się również artystom, członkom Towarzystwa Przyjaciół Dęblina, księdzu Zbigniewowi Danilukowi, Arturowi Kułakowi oraz kierownikowi artystycznemu Jerzemu Kukli. To dzięki Państwa zaangażowaniu to przedsięwzięcie należy zaliczyć do bardzo udanych.  
Powrót