r. Imieniny:
logo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY DO 30 ROKU ŻYCIA

03.03.2020
Grafika ogólna Powiatowy Urząd Pracy w Rykach prowadzi rekrutację na szkolenia grupowe:

  1. "Pracownik administracyjno biurowy z kursem komputerowym ECDL BASE"
  2. "Elektromonter z uprawnieniami SEP do 1kV"
  3. "Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzaminem czeladniczym"
 
W ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie ryckim (V)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi Priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
O udział w szkoleniach mogą się ubiegać:
Osoby w wieku poniżej 30 roku życia, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach i Filii w Dęblinie jako osoby bezrobotne.
 
Rekrutacja na szkolenia trwa od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r.
 
Link:
 
Powiatowy Urząd Pracyw Rykach - Filia w Dęblinie
tel: 81 883 02 26
Powrót