r. Imieniny:
logo

BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA OSÓB ZAREJESTROWANYCH W URZĘDZIE PRACY POWYŻEJ 30 ROKU ŻYCIA

03.03.2020
Grafika ogólna Powiatowy Urząd Pracy w Rykach prowadzi rekrutację na szkolenie grupowe:

  1. "Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i kursem komputerowym ECDL BASE"
  2. "Operator koparko - ładowarki kl. III"
W ramach projektu „Aktywność drogą do pracy (VI)" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata
2014-2020, Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy, Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP.
 
O udział w szkoleniu mogą się ubiegać osoby w wieku 30 lat lub więcej, pozostające bez pracy, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rykach – w tym również rolnicy lub członkowie ich rodzin, tj. współmałżonek lub domownik, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha przeliczeniowych, zamierzający odejść z rolnictwa.
 
Rekrutacja na szkolenia trwa od 02.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Osoby zainteresowane szkoleniami, prosimy o kontakt ze swoim doradcą klienta. Informujemy, iż złożenie karty kandydata na szkolenie, nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem danej osoby na szkolenie. Ostateczna decyzja o terminie rozpoczęcia konkretnego szkolenia zostanie podjęta po zebraniu odpowiedniej liczby kandydatów.
 
Link:
 
Powiatowy Urząd Pracyw Rykach - Filia w Dęblinie
tel: 81 883 02 26
Powrót