r. Imieniny:
logo

KLUB 4. SKRZYDŁA LOTNICTWA SZKOLNEGO OGŁASZA KONKURS NA PLAKAT

28.10.2015
KLUB 4. SKRZYDŁA LOTNICTWA SZKOLNEGO OGŁASZA KONKURS NA PLAKAT zorganizowany z okazji 97. rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Mogą w nim brać udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów. Konkurs polega na wykonaniu plakatu mającego uczcić Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada.

Regulamin Konkursu:

1. Celem Konkursu jest:
- promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec sztuki;
- zachęcanie do kształtowania poczucia silnej więzi emocjonalnej, społecznej i kulturowej z własnym narodem, z jego historią, tradycją i wartościami;
- utrwalanie poczucia dumy narodowej.

2. Prace będą oceniane w następujących grupach wiekowych:
- klasy I - III szkoła podstawowa;
- klasy IV - VI szkoła podstawowa;
- klasy I - III gimnazjum.

3. Każdy uczestnik może złożyć na konkurs tylko jedną pracę.

4. Konkurs polega na samodzielnym wykonaniu plakatu w formacie A3 (technika i sposób wykonania prac dowolna). Wykonana praca nawiązywać ma do tematyki Narodowego Święta Niepodległości.
 
5. Do prac należy dołączyć dane autora: imię i nazwisko, szkoła, klasa, wiek.

6. Prace należy składać lub nadsyłać w terminie do 6 listopada na adres: Klub 4. Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, ul. Dywizjonu 303 nr 287, 08-521 Dęblin.

7. Prace oceniać będzie Jury powołane przez Organizatora.

8. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 10 listopada br. podczas obchodów Narodowego Święta Niepodległości w 4. SLSz.

9.Organizator nie zwraca nadesłanych prac, natomiast w stosunku do wyróżnionych i nagrodzonych utworów zastrzega sobie prawo ich prezentacji i publikacji bez honorarium za prawa autorskie na stronach internetowych i innych mediach.

10. Szczegółowe informacje: Klub 4. SLSz, ul Dywizjonu 303 nr 287, 08-521 Dęblin, www.4slsz.wp.mil.pl, tel.261 518 416, 261 518 128.

Na zwycięzców czekają ciekawe nagrody!


ZAPRASZAMY!

 

Powrót