r. Imieniny:
logo

UWAGA !!! FAŁSZYWY INKASENT

06.11.2015
UWAGA !!!  FAŁSZYWY INKASENT Z uwagi na doniesienia mieszkańców o fałszywym inkasencie, Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie informuje, że inkasenci Spółki posiadają imienne identyfikatory opatrzone zdjęciem
i logo Firmy.

INKASENCI  NIE SĄ UPRAWNIENI DO PODPISYWANIA UMÓW O ZAOPATRZENIE
W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW, POBIERANIA OPŁAT ORAZ WGLĄDU
DO PAŃSTWA FAKTUR
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o pilny kontakt telefoniczny dzwoniąc pod numer 81 88 30 590 czynny całodobowo oraz pod numer alarmowy Policji 997 lub 112. 

Bardzo prosimy Klientów Spółki o zachowanie szczególnej ostrożności.

                                                                                        

                                                                                                                                                                      Prezes Zarządu Spółki 
mgr inż. Alicja Zwierzchowska 
Powrót