r. Imieniny:
logo

XXXVIII SESJA RADY MIASTA DĘBLIN

23.10.2020
Wykadrowane zdjęcie W związku z zaistnieniem okoliczności uniemożliwiających spełnienie § 16 Regulaminu Rady Miasta Dęblin stanowiącego Załącznik Nr 1 do Statutu Miasta Dęblin przyjętego Uchwałą Nr II/3/2018 Rady Miasta Dęblin z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Dęblin informuję, że termin Sesji Rady Miasta Dęblin zaplanowany na dzień 29 października 2020 r. na godz. 14.00 ulega zmianie.

Zawiadomienie o  nowym terminie, zgodnie z § 9 pkt 4 ww. regulaminu zostanie podane do publicznej wiadomości najpóźniej na 5 dni przed sesją.

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Dęblin
Maciej Krygrowski


Jednocześnie informujemy, że w związku z brakiem quorum, wspólne posiedzenie stałych Komisji Rady Miasta Dęblin nie odbędzie się w zaplanowanym terminie.

Przewodniczący wszystkich stałych Komisji Rady Miasta Dęblin

 

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl

Powrót