r. Imieniny:
logo

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN Z DNIA 12.03.2020 R. (GKP.6733.5.2019)

12.03.2020
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Dęblin z dnia 12.03.2020 r. (GKP.6733.5.2019) dot. wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech tablic informacyjnych stanowiących element systemu monitoringu jakości powietrza wraz z przyłączami energetycznymi dla zasilania systemu monitoringu

Więcej informacji na stronie: bip.um.deblin.pl
Powrót