r. Imieniny:
logo

CZASOWE ZAWIESZENIE NIEODPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

13.03.2020
Czasowe zawieszenie nieodpłatnych porad prawnych W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa, Starosta Rycki podjął decyzję o zawieszeniu w okresie od 16 marca do 27 marca 2020 r. działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

O wznowieniu działalności punktów poinformujemy na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rykach i poprzez ogłoszenia w miejscach działalności punktów porad.
 
Możliwe jest uzyskanie porady w formie porad przez telefon i z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. W tym celu należy pobrać wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (art.4 ust.2 ustawy nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej), wypełnić go i przesłać skan lub zdjęcie na:
 
 
ePUAP:          
/SPRyki/skrytka
 
fax: 81 8651966
 
Termin I sposób porady zostanie umówiony telefonicznie.
 
 
Powrót