r. Imieniny:
logo

KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU MIASTA DĘBLIN

04.01.2016
Konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin Burmistrz Miasta Dęblin ogłasza konsultacje społeczne dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2030 roku.

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2015 r., poz. 1515), Uchwały Nr LXII/374/2010 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Dęblin oraz Uchwały Nr VI/34/2015 Rady Miasta Dęblin z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2015 – 2020, z perspektywą do 2030 roku

 Burmistrz Miasta Dęblin
ogłasza
konsultacje społeczne
dotyczące projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 – 2020
z perspektywą do 2030 roku
.
 

Konsultacje odbędą się w okresie od dnia 4 stycznia do 22 stycznia  2016 roku w formie podania do publicznej wiadomości  projektu Strategii Rozwoju Miasta Dęblin na lata 2016 – 2020 z perspektywą do 2030 roku, w celu zebrania od mieszkańców Miasta Dęblin wniosków, uwag i opinii do projektu dokumentu.

W celu zgłoszenia zmian do projektu Strategii należy wypełnić formularz ankietowy i złożyć go w siedzibie  Urzędu  lub  przesłać  pocztą  elektroniczną  na  adres:  poczta@um.deblin.pl w terminie do dnia 22 stycznia 2016 r.

W ramach konsultacji, zapraszam wszystkich mieszkańców Dęblina na spotkanie, które odbędzie się dnia 22 stycznia 2016 r. o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta Dęblin.

Poniżej link do dokumentu oraz formularz ankietowy do pobrania.

Powrót