r. Imieniny:
logo

INFORMACJA O TERMINIE PIERWSZEJ SESJI MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA DĘBLIN

20.01.2016
Informacja o terminie pierwszej sesji  Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin W dniu 25 stycznia 2016 r. o godz. 11:00 odbędzie się I sesja Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin w sali nr 1 Ratusza Miasta (Dęblin, ul. Rynek 12) z następującym porządkiem posiedzenia:

 
 
 
 
 
 
 
Porządek posiedzenia:

1.Otwarcie sesji.
2.Złożenie ślubowania przez radnych.
3. Ustalenie quorum.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Prezydium Młodzieżowej Rady Miasta Dęblin.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie obrad.

Powrót