r. Imieniny:
logo

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE"

23.03.2020
Czyste powietrze Na przełomie marca i kwietnia zaczną obowiązywać zmiany w rządowym programie "Czyste Powietrze", przyjęte już przez Zarząd (3 marca uchwałą nr B/10/4/2020) i Radę Nadzorczą (6 marca uchwałą nr 29/20) Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Do czasu ogłoszenia naboru na nowych zasadach, wnioski o dofinansowanie
wymiany przestarzałych pieców oraz dofinansowanie termomodernizacji domów
jednorodzinnych należy składać do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony
środowiska i gospodarki wodnej na zasadach przewidzianych w obowiązującej
obecnie wersji programu "Czyste Powietrze".
 
Najważniejsze zmiany w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze:
  • uproszczenie zasad przyznawania dotacji;
  • skrócenie czasu rozpatrywania wniosków - z 90 do 30 dni;
  • uproszczenie wniosku o dotację - część wymaganych dokumentów, zostanie zastąpiona oświadczeniami;
  • możliwość składania wniosków online w serwisie gov.pl;
  • włączenie w program sektor bankowy, który jest źródłem finansowania uzupełniającego i pomostowego (pożyczki/kredyty)
  • włączenie w program Jednostek Samorządu Terytorialnego;
  • integracja z programem "Mój Prąd", przez możliwość uzyskania dotacji do 5 tys. zł na montaż instalacji fotowoltaicznej, bez konieczności składania 2 osobnych wniosków;
  • poziom dotacji zostanie powiązany z efektem ekologicznym - bonus za niskoemisyjność i odnawialność;
  • dotacje dla tych, którzy wymienili już źródło ciepła do 10 tys. zł. W przypadku osób uprawnionych do zwiększonego poziomu dofinansowania - do 15 tys. zł. na realizację zadań związanych z ociepleniem budynku oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej;
  • możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i nawet zakończonych, czyli umożliwienie rozpoczęcia inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
 
Zmianę przejdzie też sam wniosek - będzie uproszczony, a większość dokumentów zostanie zastąpiona oświadczeniami. Zmieni się także czas rozpatrywania wniosku - z 90 dni roboczych do 30 dni kalendarzowych. Ponadto zrezygnowano z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych,
których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania.
 
Wnioski o dofinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych będzie można składać również za pomocą portalu gov.pl, jak i stron internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 
Więcej informacji wraz z nowym programem znajdą Państwo pod adresem: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1551,nowa-wersja-programu-czyste-powietrze.html
Powrót