r. Imieniny:
logo

VIII OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DEBLIN 2016

07.06.2016
VIII OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN  NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DEBLIN 2016

Minęło kilka dni od zakończenia VIII Ogólnopolskiego Integracyjnego Zlotu Drużyn ZHP na dęblińskim Nieprzetartym Szlaku, a w głowie jeszcze brzmią harcerskie piosenki przy ognisku. Warto więc – czując jeszcze ten klimat – podsumować naszą czterodniową (a dla niektórych nawet pięciodniową) przygodę w Dęblinie.
 
A było to tak:
19-go maja w czwartek, po długiej, często kilkugodzinnej podróży, spotkaliśmy się w gościnnych progach dęblińskiej cytadeli. Tam przywitali nas Komendant Zlotu druhna pwd. Aneta Król i Kwatermistrz druh pwd. Michał Kucharski. Punktualnie godz. 18 druh Oboźny, phm. Paweł Jaraszek zameldował druhnie Komendant obecność 221 uczestników Zlotu na apelu powitalnym, który odbył się na placu apelowym 1 Batalionu Drogowo Mostowego w Dęblinie. Wśród osób, które zaszczyciły tę uroczystość swoją obecnością byli Seniorzy Środowisk Harcerskich Dęblina, przedstawiciele władz miasta Dęblin, dowództwa gościnnej Jednostki Wojskowej i inni Przyjaciele Zlotu, a mianowicie: Pani Beata Amarowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin, Pani Waldemar Chochowski – Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, por. Grzegorz Chęć- Przedstawiciel Dowódcy 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego im. Gen. Romualda Traugutta, Pani Jolanta Kutera – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie oraz Pani Bożena Zienkiewicz Prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych „IGNIS", Zastępca Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP – druh hm Jacek Chrześcijanek i Komendant Hufca ZHP im. Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt druhna phm. Anna Świtaj.
 
Honorowy Patronat nad Zlotem objęli; Wojewoda Lubelski – Pan Przemysław Czarnek, Marszałek Województwa Lubelskiego – Pan Sławomir Sosnowski, Starosta Powiatu Ryckiego – Pan Stanisław Jagiełło, Burmistrz Miasta Dęblin – Pani Beata Siedlecka.
 
Apel uświetnił występ i pokaz musztry paradnej w wykonaniu Chóru Dziecięcego  GRH "Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin" pod dowództwem Pana Tadeusza Kucharskiego, który przekazał list skierowany do harcerzy biorących udział w tegorocznym zlocie od P. Anny Marii Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika prezesa Rady Ministrów do spraw dialogu międzynarodowego.
 
Po odśpiewaniu Hymnu ZHP zwartą kolumną przemaszerowaliśmy w miejsce, w którym czekało na nas przygotowane już ognisko. Oboźny druh Paweł - tradycyjnie – jedną zapałką rozpalił harcerski ogień. Potem były już tylko dźwięki gitar, wspólne pieśni i pląsy.
 
Piątek (20.05) przyniósł kolejne atrakcje, których podczas całego Zlotu było bez liku. Jedną z tych, która sprawiła najwięcej frajdy był pokaz specyfiki służby wojsk inżynieryjnych oraz przeprowadzenie Harcersko Wojskowych Manewrów Taktyczno –  Obronnych.
 
W trakcie manewrów uczestniczący w nich harcerze mieli możliwość doskonalenia umiejętności pro obronnych oraz zapoznania się ze specyfiką służby wojsk inżynieryjnych. Harcerze wyszukiwali ukrytych przedmiotów za pomocą wykrywacza metali, doskonalili umiejętności musztry, zakładali ubrania przeciwchemiczne, udzielali pierwszej pomocy, rozkładali polową sieć telefoniczną, ćwiczyli strzelanie z karabinu na symulatorach.
 
Po przygodach z techniką wojskową przecieraliśmy szlaki na obiektach sportowych Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Tym razem były biegi w workach, skoki, czołganie, tor przeszkód i rzut kaloszem na odległość…czyli wszystko to co harcerze (tygryski J) lubią najbardziej. Nagrodą za udział w tych zawodach był Puchar Burmistrza Miasta Dęblin, który
w tym powędrował do 20 DH NS „Łaziki” przy Zespole Szkół Specjalnych w Grójcu.
 
Pomimo ogromnego wysiłku włożonego w całodzienne działania wieczorna dyskoteka przyciągnęła wielu chętnych do tańca.
 
Sobota (21.05) to dzień na turystycznym szlaku. Pobudka już o godzinie 5.30, potem szybkie śniadanie i wsiadamy do autokarów. Ruszamy na całodniową wycieczkę do Poleskiego Parku Narodowego, bo przecież „Lubelskie jest piękne”. Uczestnicy Zlotu zostali zapoznani z walorami turystyczno – edukacyjnymi PPN. Harcerze pokonali ścieżkę edukacyjną „ Dąb Dominik” na trasie, której  mogli podziwiać florę i faunę Parku. Uczestnicy gromkimi harcerskimi brawami nagradzali pracowników Parku dziękując im za ciekawe opowieści o Polesiu i możliwość bezpośredniego kontaktu z naturą. Życzliwość i profesjonalizm leśników dopełniły atrakcyjność wycieczki.
 
Powróciliśmy do Twierdzy późnym popołudniem. Zmęczeni, spaleni słońcem, z głowami pełnymi wrażeń. Po krótkim odpoczynku druh Oboźny Paweł Jaraszek zwołał wszystkich na apel wieczorny, który równocześnie był apelem pożegnalnym. Były statuetki, dyplomy ufundowane przez Starostę Powiatu Ryckiego i upominki od Dyrektora Poleskiego Parku Narodowego. Komendant Hufca ZHP w Rykach phm. Anna Świtaj ufundowała statuetkę dla drużyny, która pokonała najdłuższą trasę do Dęblina. Nagrodę otrzymał 2 Strzelecki Szczep Harcerski Nieprzetartego Szlaku „Leśna Brać” z Strzelce Krajeńskie pokonując 564 km. Nagrodą Fair play od Pani Jolanty Pyry, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie została wyróżniona 2 DH NS „Sokoły” przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjnym RADOŚĆ ŻYCIA w Sandomierzu. Potem jeszcze tylko wspólne zdjęcie i …dyskoteka.
 
Smutne pożegnania i powroty do domu wypełniły niedzielny poranek. Jeszcze tylko polowa msza święta, ostatnie spojrzenia na stare mury Twierdzy Dęblin, kierunek dworzec PKP i do zobaczenia za rok.
 
Wszyscy uczestnicy Zlotu opuszczając gościnne dęblińskie progi zapowiadali swój przyjazd w przyszłym roku.
 
Tegoroczny Zlot był wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze ze względu na ilość drużyn biorących udział, po drugie ze względu na lokalizację Zlotu, po trzecie ze względu na wyjątkowe atrakcje. Za tym wszystkim kryją się ludzie, bez których Zlot nie mógł by się odbyć.
 
Oto lista Przyjaciół Nieprzetartego Szlaku, którym należą się wyjątkowe podziękowania.
 
DZIĘKUJEMY:
 
p. ppłk Adamowi BEDNARCZYKOWI - Dowódcy, Kadrze Zawodowej i Pracownikom Wojska  1 Batalionu Drogowo Mostowego im. Gen. Romualda Traugutta w Dęblinie,
p. ppłk Waldemarowi KUTERZE, Szefowi Logistyki 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie,
p. Stanisławowi JAGIEŁŁO- Staroście Powiatu Ryckiego,
p. Beacie SIEDLECKIEJ- Burmistrz Miasta Dęblin,
p. Jarosławowi SZYMAŃSKIEMU- Dyrektorowi i Pracownikom Poleskiego Parku Narodowego,
p. Jolancie KUTERZE- Dyrektorowi, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.
p. Dariuszowi BYTNIEWSKIEMU- Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie.
p. Ryszardowi Rozborskiemu- Dyrektorowi Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach,
p. Agacie OSIKA KUCHARSKIEJ- Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie,
p. Krzysztofowi KORZENECKIEMU - Dyrektorowi Oddziału Banku PKO BP w Rykach
p. Marzenie BŁASZCZUK - Dyrektorowi Oddziału PGŻ w Rykach
p. Jerzemu PYZIE -Prezesowi Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Rykach,
p. Tadeuszowi KUCHARSKIEMU- Dowódcy i Chórowi Dziecięcemu GRH „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”,
p. Jolancie PYRZE - Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie,
phm. Annie ŚWITAJ- Komendantowi Hufca ZHP w Rykach,
hm Cezaremu PYRCE,
pwd. Renacie ZARANOWICZ,
phm. Jackowi RAYSKIEMU,
phm. Michałowi PASTUSZAKOWI,
pwd. Michałowi KUCHARSKIEMU,
dh. Agnieszce KORONIE,
dh. Pawłowi MIAZDZE,
dh. Tomaszowi TARCE,
Kierownictwu sklepu TESCO w Dęblinie,
Kierownictwu sklepu TESCO w Rykach,
p. Zbigniewowi i Wiesławowi KALBARCZYKOM-  „KALNEX” w Dęblinie,
p. Agnieszce i Dariuszowi NAWROTEK -  „AGBO” w Dęblinie
p. Agacie i Bogdanowi NAWROTEK - „DAREX” w Dęblinie
p. Joannie GÓRALSKIEJ- Kodak express w Dęblinie
p. Jerzemu KARWACKIEMU - Usługi transportowe - Dęblin
p. Arturowi PACHOLSKIEMU - nauczycielowi wychowania fizycznego w ZSZ nr 1 w Dęblinie
p. Tomaszowi NOWAKOWI - nauczycielowi wychowania fizycznego w ZSZ nr 1 w Dęblinie
p. Dariuszowi PIWOŃSKIEMU - nauczycielowi wychowania fizycznego w  ZSZ nr 2 w Dęblinie
p. Dorocie KURZYP- nauczycielowi wychowania fizycznego SOSW w Dęblinie
p. Lidii DOMAŃSKIEJ- nauczycielowi wychowania fizycznego SOSW w Dęblinie
p. Tadeuszowi PUDŁO - ,, PUMAR" w Rykach
p. Michałowi WOJEWÓDZKIEMU- „POLGRAF” w Dęblinie
p. Annie i Przemysławowi GŁODKOM-  Sklep „ŻABKA” w Dęblinie
p. Jarosławowi WOJTYSIOWI- Okręgowa Stacja Obsługi Pojazdów w Dęblinie,
p. Magdalenie TOMASZEWSKIEJ - Apteka ,, Eskuklap" w Dęblinie
p. Arturowi SUSKA -  firma ,,Wściekły Kurczak" w Dęblinie
p. Dorocie RODAK- Sklep „DORIS” w Dęblinie,
p. dr Elżbiecie PATAJ-  NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska s.c w Dęblinie,
FIGARO Sp. z o.o. w Rykach
p. Arkadiuszowi POLAKOWI,
p. Michałowi ZDUNKOWI,
p. Renacie GRAL,
p. Arturowi KORONIE,
p. Annie SŁOWIŃSKIEJ,
p. Elżbiecie WRÓBEL,
Jarosławowi MARCYŚCE- uczniowi ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
Arkadiuszowi SOBOCIŃSKIEMU- uczniowi ZSZ Nr 2 w Dęblinie,
Redakcji tygodnika „Twój Głos”.
 
 
                                                                                                         Z harcerskim pozdrowieniem
CZUWAJ!
phm. Michał Pastuszak 
phm. Paweł Jaraszek
 
 
Powrót