r. Imieniny:
logo

TARGI PRACY I EDUKACJI IKAR 2016

23.06.2016
Targi Pracy i Edukacji Ikar 2016 W dniu 8 czerwca 2016 roku, Burmistrz Miasta Dęblin Beata Siedlecka uczestniczyła w Targach Pracy i Edukacji Ikar 2016, w których wzięło udział około dwudziestu wystawców a impreza odbyła się w Klubie Uczelnianym Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Targi poprowadził Prorektor ds. kształcenia i studenckich dr inż. Michał Burek. Studenci w czasie Targów, mogli poznać oferty pracy stałej i tymczasowej (wakacyjnej). Na specjalnych warsztatach prowadzone były bezpłatne zajęcia z poprawnego pisania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) i autoprezentacji na rozmowie kwalifikacyjnej.

Patronami honorowymi Targów Pracy i Edukacji IKAR byli: Burmistrz Miasta Dęblin, Starosta Powiatu Ryckiego, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rykach, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

Burmistrz Beata Siedlecka podczas swojego wystąpienia podkreśliła rolę tego typu przedsięwzięć następującymi słowami: 

„Obserwując tendencje na rynku pracy w ostatnich latach daje się zauważyć, że współczesna młodzież z roku na rok ma coraz więcej dylematów i trudności związanych z wyborem i podjęciem dalszej nauki bądź zatrudnienia. W natłoku informacji jakimi są na co dzień bombardowani jest im ciężko podjąć decyzję określającą ich przyszłą drogę zawodową.   

W związku z tym, takie przedsięwzięcia jak to dzisiejsze ma w sobie wartość dodaną, którą jest jedyna w swoim rodzaju okazja bezpośredniej wymiany informacji na płaszczyźnie pracodawca- student, absolwent. 

Uważam, że Targi Pracy i Edukacji Ikar to wydarzenie, które pomaga rozwiać wielu młodym ludziom ich dylematy edukacyjno- zawodowe. Targi wspierają w rozeznaniu na rynku pracy i w podjęciu jednej z ważniejszych decyzji w życiu, jaką jest rozpoczęcie kariery zawodowej poprzez znalezienie pracy, praktyki lub stażu.  

Dzisiejsze przedsięwzięcie to również szansa dla przedsiębiorców, którzy przyjeżdżając do Dęblina mają możliwość pozyskania dobrze przygotowanej, wykwalifikowanej kadry pracowników, stażystów i praktykantów oraz trwałego zaistnienia w świadomości akademickiej  jako pracodawca.”

Powrót