r. Imieniny:
logo

WYJAZDOWE POSIEDZENIE KOMISJI RADY MIASTA

08.01.2016
Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rady Miasta Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że że w dniu 13 stycznia (środa) 2016 r., o godz. 13:00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu oraz Komisji Gospodarki Komunalnej.

Porządek posiedzenia:
1. Zapoznanie się ze stanem targowiska przy ul. 15 P.P. „Wilków”.
2. Analiza obowiązujących stawek opłaty targowej.
3. Sprawy różne.
 
Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami), niniejsze zaproszenie stanowi podstawę do uzyskania zwolnienia z pracy na czas trwania posiedzenia.
Powrót