r. Imieniny:
logo

ŚWIĘTO PUŁKOWE W DĘBLINIE

16.09.2016
Święto Pułkowe w Dęblinie Tradycyjnie w niedzielę, 11 września w Dęblinie odbyły się uroczystości poświęcone 15 Pułkowi Piechoty „Wilków”, który w okresie międzywojennym stacjonował w Dęblinie i zapisał się na tych dobrych kartach historii w wojnie polsko-bolszewickiej w latach 1919-1921.

W tegorocznych uroczystościach udział wzięły władze miasta z burmistrzem Beatą Siedlecką na czele oraz władze powiatu. Wśród obecnych było również wielu przedstawicieli  różnych  środowisk związanych z pielęgnowaniem tradycji 15 Pułku Piechoty „Wilków”. Podczas tej wyjątkowej uroczystości nie zabrakło również najważniejszych bohaterów – kombatantów Światowego Związku Żołnierzy AK.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili min. Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka i Waldemar Wieprzowski – zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz kpt. Inż. Roman Maniak prezes środowiska Żołnierzy 15 Pułku Piechoty „Wilków” AK.

Podczas swojego wystąpienia burmistrz Beata Siedlecka powiedziała:

(…) „Dęblin jest wyjątkowym miejscem, ponieważ pamięć o Żołnierzach 15 P.P „Wilków”
 i Żołnierzach 15 P.P. „Wilków” AK  jest wiecznie żywa. Przykładem jest  Nasze Liceum Ogólnokształcące oraz jedna z głównych ulic miasta. Na co dzień, podczas zwykłych tygodniowych obowiązków szkoła jak i ulica swoją nazwą przypominają nam o bohaterach historii. „ (…) W imieniu władz samorządowych Miasta Dęblin oddaję hołd poległym żołnierzom, ponieważ swoją wytrwałością, determinacją i z głowami pełnymi nadziej pragnęli żyć w Ojczyźnie pokoju. Składając kwiaty i zapalając znicze przed obeliskiem 15 Pułku Piechoty "Wilków" na cmentarzu wojennym "Balonna" oraz na cmentarzu parafialnym, gdzie znajduje się mogiła żołnierzy 15 Pułku Piechoty "Wilków" Armii Krajowej i mogiła kapelana 15 Pułku Piechoty "Wilków" - ks. Stanisława Hładuniaka – dajemy dobry przykład kolejnym pokoleniom, że należy o takich ludziach pamiętać.(…)

Po złożeniu kwiatów i zapaleniu zniczy we wspomnianych przez Panią burmistrz miejscach pamięci odbyła się uroczysta Msza Św. w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie.

 

Powrót