r. Imieniny:
logo

MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH W DĘBLINIE JUŻ OTWARTE!

07.05.2020
Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie już otwarte! Po 53 dniach otwieramy nasze wystawy dla publiczności. Bezpośrednio po ogłoszeniu decyzji przez Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego dot. rozpoczęcia z dniem 4 maja 2020 r. II etapu znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, organizator Muzeum- Minister Obrony Narodowej wydał decyzję o otwarciu naszej instytucji dla widzów.

Opracowaliśmy nowe zasady zwiedzania, tak by zapewnić bezpieczeństwo naszym widzom. Otrzymaliśmy wymaganą pozytywną opinię z Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej.
 
Nadal obowiązuje stan epidemii, a zatem podczas wizyty w Muzeum prosimy o zastosowanie się do procedur związanych z profilaktyką zakażeń wirusem SARS CoV-2.
 
Muzeum działać będzie w oparciu o obowiązujące w kraju wskazania dotyczące zasad bezpieczeństwa i ograniczeń w stanie epidemii COVID-19 oraz „Wytyczne dla muzeów, galerii sztuki oraz innych instytucji kultury działających w obszarze polityki pamięci i ochrony dziedzictwa, w związku z planowanym ponownym otwarciem w stanie epidemii COVID-19” przedstawione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
  • W budynku wystawienniczym będzie mogło przebywać jednocześnie do 40 osób, przy jednoczesnym utrzymaniu dystansu.
  • Zwiedzających będzie obowiązywać jeden kierunek zwiedzania, aby zapewnić utrzymanie bezpiecznego dystansu od innych zwiedzających (minimum 2 m).
  • Podczas zwiedzania obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust, zarówno w salach wystawowych, hangarze, jak i na ekspozycji plenerowej.
  • Bezpośrednio przed zwiedzaniem należy zdezynfekować ręce. Zachęcamy także do noszenia rękawiczek.
  • Bezpieczny dystans obowiązuje także w kasie biletowej i w sklepie muzealnym – przy kasie może przebywać tylko jedna osoba.
  • Zwiedzanie grupowe jest zabronione do odwołania.
  • Rekomendujemy korzystanie z kart płatniczych.
  • Zasady zwiedzania, jakie obowiązywały do tej pory, nadal obowiązują: nie dotykamy eksponatów, gablot i elementów wystawy.
Zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie już od 5 maja 2020 r.
 
wtorek-piątek 9.00-17.00
 
sobota-niedziela 10.00-18.00
 
 
 
Plakat
Powrót