r. Imieniny:
logo

III DĘBLIŃSKI KONKURS ARTYSTYCZNY DLA DOROSŁYCH POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA DĘBLIN

31.03.2021
Kawalek plakatu Temat konkursu: „Krajobraz fantastyczny czy przestrzeń oswojona”

 

 

Kategorie: malarstwo, rzeźba, rękodzieło artystyczne, fotografia, poezja, proza.

Organizator: Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 
Prace należy dostarczy osobiście lub przesłać pocztą
 
do dnia 10 czerwca 2021 r.

adres do korespondencji:
Miejski Dom Kultury w Dęblinie ul. 15 PP „Wilków” 32 b
 
Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia do pobrania na facebooku MDK
oraz na stronie Urzędu Miasta Dęblin.
 
Powrót