r. Imieniny:
logo

KONKURS FOTOGRAFICZNY „DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU”

15.12.2016
KONKURS FOTOGRAFICZNY „DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU” Miejski Dom Kultury tradycyjnie o tej porze co roku ogłasza otwarty konkurs fotograficzny „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2016”. Jak zwykle nadesłane prace oceni jury, które spośród nadesłanych prac wyłoni „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2016”. Przewidywane są również: Nagroda Burmistrza, Nagroda Publiczności i wyróżnienia.
Regulamin konkursu:

 1. Konkurs ma charakter otwarty, może brać w nim udział każda zainteresowana osoba, która zajmuje się fotografią.
 2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu,  sponsorowaniu  i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Jury oraz członkowie ich rodzin i osoby im  najbliższe.
 3. Konkurs przewiduje dwie kategorie tematyczne:
  • Dęblin na fotografii,
  • Tematyka zdjęć dowolna, 
 4. Uczestnik może dostarczyć dowolną ilość zdjęć (kolorowych lub czarno-białych) wykonanych samodzielnie, w dowolnej technice fotograficznej,  które nie były wcześniej nagradzane na żadnych konkursach w formacie minimum 18 x 24 cm do dnia 07.02.2017r. do siedziby Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie ul. 15 PP Wilków 32b.
 5. Zdjęcia mogą być pojedyncze lub w zestawach. Zestawy muszą być oznaczone przez autora.
 6. Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.
 7. Zdjęcia muszą być podpisane na odwrocie z podaniem telefonu komórkowego. Niepodpisane zdjęcia nie będą oceniane przez jury.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Wieczoru Walentynkowego 17. lutego 2017 r. o godz. 17.00.
 9. Wystawa zdjęć biorących udział w konkursie prezentowana będzie do 04 marca 2017 r. w Galerii nad Wisłą MDK. Po demontażu wystawy zdjęcia będą do odebrania przez autorów do 31 marca 2017 r.
 10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych zdjęć bez wypłacania honorariów autorskich w celach informacyjnych i promocyjnych placówki.
 11. Zgłoszenie prac na konkurs z podaniem danych osobowych uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie jego imienia i nazwiska w materiałach dotyczących konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 r. nr 1333 poz. 8830)
 12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu przez uczestników.
 13. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela instruktor fotografii Agata Osika-Kucharska osobiście lub telefonicznie 81 – 8830768.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !

Powrót