r. Imieniny:
logo

ROZSTRZYGNIĘCIE COROCZNEGO KONKURSU "DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU"

20.02.2017
Rozstrzygnięcie corocznego konkursu "Dęblińskie Zdjęcie Roku" Siedemnastego lutego w MDK odbyło się rozstrzygnięcie corocznego konkursu Dęblińskie Zdjęcie Roku.Cieszy się on wielką popularnością wśród amatorów fotografowania. Na pokonkursowy wernisaż przybywa wielu gości, wśród których nie zabrakło Beaty Siedleckiej – Burmistrza Miasta Dęblin, Waldemara Chochowskiego – Przewodniczącego Rady Miasta i Roberta Paska - Radnego Rady Miasta. Poniżej zamieszczamy obszerną fotorelację oraz treść protokołu z obrad jury. 


PROTOKÓŁ
OCENIAJĄCY PRACE NADESŁANE NA KONKURS FOTOGRAFICZNY
„DĘBLIŃSKIE ZDJĘCIE ROKU 2016”

Jury w składzie:

- T. Jerzy Kucharski – artysta fotograf, członek rzeczywisty i członek zarządu Fotoklubu RP – Stowarzyszenie Twórców w Warszawie, instruktor fotografii,

- Daniel Mróz – nauczyciel fotografii w Młodzieżowym Domu Kultury w Puławach, wykładowca na Podyplomowych Studiach Fotografii Kolegium Sztuk Pięknych UMCS w Kazimierzu Dolnym, finalista Grand Press Photo 2015,

- Michał Sokołowski – fotograf i fotoreporter prasy lokalnej powiatu ryckiego i puławskiego,

 • dnia 10 lutego br. oceniło 123 prac nadesłane przez 25 autorów na konkurs fotograficzny „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2016”. Organizatorem konkursu jest MDK w Dęblinie we współpracy z Burmistrzem Miasta Dęblin.
 • Jury zakwalifikowało 123 nadesłane prace do konkursu i po wnikliwej analizie postanowiło przyznać:
 • Nagrodę „Dęblińskie Zdjęcie Roku 2016”za zdjęcia od numeru 28 do 35 Barbarze Wojdat,
 • Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblin za zdjęcia numer 26 i 27 Urszuli Krzemińskiej,
 • Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblin za zdjęcie numer 56 Damianowi Długoszek,
 • Nagrodę Przewodniczącego Rady Miasta Dęblin za zdjęcie numer 39 Jolancie Karaś,
 • Nagrodę Dyrektora MDK w Dęblinie za zdjęcie numer 9 Pameli Frączek,
 • Nagrodę Prezesa KF „Pozytyw” za zdjęcie numer 59 Grzegorzowi Miszkurce,
 • Wyróżnienia Burmistrza Miasta Dęblin za zdjęcie numer 121 Martynie Wagner,
 • Wyróżnienie Burmistrza Miasta Dęblin za inicjatywę i popularyzację fotografii Jolancie Pyrze,
 • Wyróżnienie dla Anny Spryszyńskiej-Badaj,
 • Wyróżnienie dla Stanisława Błażyńskiego,
 • Wyróżnienie dla Marioli Krzemińskiej,
 • Wyróżnienie dla Pauliny Mazur,
 • Wyróżnienie dla Eweliny Sobiech,
 • Wyróżnienie dla Marty Jońskiej,
 • Wyróżnienie dla Przemysława Jońskiego,
 • Wyróżnienie dla Marcina Zagożdżona,
 • Wyróżnienie dla Edwarda Maruta,
 • Wyróżnienie dla Aleksandry Bondel,
 • Wyróżnienie dla Joanny B. Ćwik,
 • Wyróżnienie dla Anny Ługowskiej,
 • Wyróżnienie dla Anny Mitury,
 • Wyróżnienie dla Waldemara Sokołowskiego,
 • Wyróżnienie dla Jolanty Mokijewskiej,
 • Wyróżnienie dla Wojciecha Szlendaka,
 • Wyróżnienie dla Magdaleny Krupy.

Podczas wernisażu zgromadzona publiczność wybrała jedno zdjęcie, które otrzymało nagrodę publiczności. Autorem zdjęcia była Pamela Frączek. 

 

 

Powrót