r. Imieniny:
logo

DĘBLIN PAMIĘTAŁ O MIESIĄCU PAMIĘCI NARODOWEJ

08.05.2017
Dęblin pamiętał o Miesiącu Pamięci Narodowej „Pamięć jest spoiwem każdej ludzkiej wspólnoty. Pamięć narodowa jest spoiwem narodu. Tak było, jest i tak będzie dopóki istnieć będzie ten szczególny rodzaj społeczności mający oparcie w ojczyźnie i zanurzony we własnej kulturze, dzięki której odróżnia się od innych narodów”. Jan Paweł II, „Pamięć i tożsamość”

Miesiąc kwiecień ustanowiony został Miesiącem Pamięci Narodowej dla upamiętnienia znaczących wydarzeń w historii naszego narodu, a także oddania hołdu bohaterom, którzy zginęli za wolność i niepodległość Polski. W Dęblinie w br. obchody Miesiąca Pamięci Narodowej zainaugurowali 10 kwietnia żołnierze garnizonu Dęblin biorąc udział w uroczystej zbiórce przed pomnikiem Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt. W obecności kompanii honorowej odczytany został "Katyński Apel Poległych". Pod dęblińskim pomnikiem lotników oddana została salwa honorowa i złożone zostały wieńce. Uroczystości zakończyły się pod tablicą poświęconą tragicznie zmarłemu 10 kwietnia 2010 roku dowódcy Sił Powietrznych generałowi pil. Andrzejowi Błasikowi.
Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej nr 2, przed „Dębem Pamięci" i pamiątkową tablicą ku czci por. rez. inż. Zygmunta Sochackiego zamordowanego przez NKWD w Charkowie w 1940 r. 12 kwietnia, po mszy świętej odprawionej w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża odbyła się harcerska zbiórka. Druhowie z 1. Dęblińskiej Drużyny Harcerzy Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej po „Apelu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej” – odczytanym przez radnego Krzysztofa Karbowskiego, zapalili znicze pod pamiątkową tablicą oraz zaśpiewali modlitwę harcerską.
 
Centralne obchody Dnia Pamięci Zbrodni Katyńskiej, które zorganizował Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego, Oddział Puławsko - Dębliński Sybiraków i 1. Dęblińska Drużyna Harcerzy ZHR, odbyły się 13 kwietnia w Wielki Czwartek. Podczas Eucharystii w kościele p.w. Świętego Piusa V Papieża uczestnicy modlili się w intencji ofiary zbrodni katyńskiej, Sybiraków oraz za Michała Sochackiego – uczestnika powstań narodowych 1831 i 1863 i dr Augusta Sochackiego – honorowego prezesa Związku Rezerwistów 15. Pułku Piechoty „Wilków” i honorowego obywatela Dęblina. Po nabożeństwie zapalono znicze w miejscach  pamięci narodowej. Na uroczystości przybyli radni Rady Miasta Dęblin i Rady Powiatu Ryckiego, członkowie oddziału Dęblińskiego PTT oraz delegacja uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. gen. Franciszka Kleeberga, ze sztandarem.
 
Obchody Miesiąca Pamięci Narodowej w Dęblinie zakończył XXIX Rajd Pamięci Narodowej i „Katyński Marsz Pamięci” przeprowadzony 21 kwietnia przez Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Uczestnicy tej patriotycznej, krajoznawczo-turystycznej imprezy – uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Dęblinie wraz z opiekunami oraz członkami dęblińskiego PTT nawiedzili miejsca pamięci narodowej występujące na trasie Rajdu, gdzie m. in. zapalili znicze. Na zakończenie zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych.
 
Krzysztof Karbowski
Powrót