r. Imieniny:
logo

UCZESTNICY „XII KRÓLEWSKIEGO FLISU” GOŚCILI W DĘBLINIE

16.05.2017
Uczestnicy „XII Królewskiego Flisu” gościli w Dęblinie „Wisła – rzeka wszystkich ziem polskich, rzeka naszych dziejów. Od stuleci –zanim jeszcze imię Polski pojawiło się w annałach historii– ona już toczyła swoje wody od Karpat, od śląskich Beskidów, gdzie ma swoje źródła aż dotąd. Rzeka, milczący świadek życia pokoleń, ich rodzenia i umierania. Ich twórczych wysiłków związanych z gruntowaniem wszystkiego, co Polskę stanowi. Ich zmagań, czasem zmagań na śmierć i życie, ażeby utrzymać i zabezpieczyć to, co ojczyste, co jest wspólnym dorobkiem i wspólnym dziedzictwem”. Jan Paweł II, Gdynia 11.06.1987 r.

Z przystani wodnej nad Wisłą w Dęblinie 12 maja br. o godz. 9.46 wypłynęli do Gdańska uczestnicy XII Królewskiego Flisu. Oddanie cum poprzedziła „Pieśni poranna” Franciszka Karpińskiego – Kiedy ranne wstają zorze…, zaśpiewana przez flisaków i radnego Krzysztofa Karbowskiego, który wraz Moniką Bąkałą – dyrektorem Miejskiego Domu Kultury pożegnał odpływających flisaków. Flisacy z Krakowa przypłynęli do Dęblina poprzedniego dnia w godzinach wieczornych galarem „SOLNY” po siedmiodniowej ryzie od startu w Bobrku z punktu „zero” –u ujścia Przemszy do Wisły. Do Dęblina przypłynęli również flisacy sandomierskim „DUBASEM”, zwodowanym w Sandomierzu 4 maja br., który odbywa dziewiczy spływ do Gdańska. Flis Królewski to coroczna impreza wodna drewnianymi replikami wiślanych jednostek pływających z przełomu XVI-XVIII w., organizowany od dwunastu lat przez jego pomysłodawcę i inicjatora, szypra Jarosława Kałużę. Flis ten organizowany jest na pamiątkę wolnej ryzy – spławu ludzi i towarów po Wiśle w minionych wiekach. Tegoroczny Flis Królewski jest jednym z wydarzeń „Wielkiego Flisu Wiślanego”, podczas którego, jego uczestnicy dokonają analizy żeglowności rzeki, będą zbierali materiały do napisania przewodnika ze zborem map wiślanych, zbadają czystość wody, sprawdzą oznakowanie stanowisk lęgowych ptactwa oraz podejmą inne działania na rzecz usprawnienia żeglugi i promocji Wisły. XII Flis Królewski to również jedna z ogólnopolskich imprez organizowanych dla upamiętnienia przypadającego w 2017 r. Roku Rzeki Wisły, który został ustanowiony przez Sejm RP na okoliczność 550 rocznicy wolego flisu Wisłą do Gdańska po zawarciu II Pokoju Toruńskiego w 1466 r. To święto Królowej Rzek Polski tak jak wiele innych nadwiślańskich samorządów poparła również w drodze uchwały Rada Miasta Dęblin. Ta ogólnopolska impreza jest w Dęblinie już trzecią z kolei, obok VIII Dęblińskiego Dnia Wróbla– zorganizowaną w marcu br. przez Oddział Dębliński Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego im. Augusta Sochackiego i Wisła Guide Tour –zorganizowaną w kwietniu br. przez Muzeum Sił Powietrznych. Rok Rzeki Wisły to projekt, który ma na celu w miejscowościach położonych nad Wisłą – również w Dęblinie, uruchomić energię samorządową i społeczną do zainicjowania i przeprowadzenia działań wykorzystujących: kulturowy, gospodarczy, przyrodniczy i turystyczny potencjał rzeki oraz położonych nad nią terenów. Jednocześnie ma zintegrować instytucje i lokalne społeczności wokół historycznego, wizerunkowego i gospodarczego znaczenia Wisły dla Polski i jej roli w Europie.

Krzysztof Karbowski

Powrót