r. Imieniny:
logo

WERNISAŻ W 100. ROCZNICĘ UTWORZENIA „BŁĘKITNEJ ARMII”

02.06.2017
Wernisaż w 100. rocznicę utworzenia „Błękitnej Armii” 9 czerwca 2017 r. w ramach obchodów Dni Dęblina zapraszamy do Muzeum Sił Powietrznych na uroczyste otwarcie wystawy „Generał Józef Haller, bohater odrodzonej Rzeczypospolitej i odzyskanego Pomorza”.

Ekspozycja prezentuje przede wszystkim biografię generała - legionisty, twórcy Armii Polskiej we Francji, generalnego inspektora Armii Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej, a po wybuchu II wojny światowej ministra rządu RP na uchodźstwie.  Na wystawie zaprezentowane są wątki historyczne dotyczące odzyskiwania Pomorza oraz powstawania polskiego lotnictwa: symboliczne zaślubiny z morzem w 1920 roku oraz dzieje Portu wojennego w Pucku, Morskiego Dywizjonu Lotniczego i hydroplanów w nim stacjonujących. Wśród eksponatów warto zwrócić uwagę na kopię pierścienia zaślubinowego gen. Hallera, modele okrętów (w tym kanonierki „Generał Haller”) i wodnosamolotów (Lublin R-13, Albatros W4), śmigło z hydroplanu patrolowego „LeoH 135”, pamiątkową broń, medale i plakiety pamiątkowe poświęcone kolejnym rocznicom zaślubin Polski z morzem i wielkoformatowe kopie fotografii z lat 20. I 30. XX w. 

Rys historyczny w ramach wernisażu przedstawi prof. Andrzej Olejko.

Informacje o wystawie

wystawa przygotowana przez Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni

kurator: Robert Tarnowski, projekt graficzny: Krzysztof Godlewski

Partner:  Muzeum Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku

 

Generał Józef Haller, bohater odrodzonej Rzeczypospolitej i odzyskanego Pomorza

wernisaż: piątek 09 czerwca 2017, godz. 12.00

 

wystawa czasowa: 9 czerwca 2017 - 22 października 2017

wtorek-niedziela 09.00-17.00

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, ul. Lotników Polskich 1

www.muzeumsp.pl

 

2017 - ROK GENERAŁA HALLERA

4 czerwca 1917 roku, Prezydent Republiki Francuskiej Raymond Poincaré wydał dekret, w którym wyraził zgodę na utworzenie samodzielnych polskich jednostek wojskowych we Francji. Rok później, stanął na ich czele jeden z najwybitniejszych dowódców w dziejach Wojska Polskiego, gen. Józef Haller, dając tym samym początek Armii Polskiej, zwanej „Błękitną”.

W setną rocznicę tego wydarzenia, Senat RP, 4 listopada 2016, podjął uchwałę o ustanowieniu w 2017- Rokiem generała Hallera. W jej uzasadnieniu czytamy, iż  „Generał Józef Haller (1873–1960) był jednym z najwybitniejszych polskich dowódców i polityków związanych z obozem narodowym i chrześcijańsko-demokratycznym. Z jego biografią wiąże się wiele niezwykłych wydarzeń, których rocznice obchodzimy w 2017 r. (…) Ogłoszenie roku 2017 Rokiem Generała Józefa Hallera pozwoli nie tylko przybliżyć postać samego generała i jego najbliższych (Stanisława Hallera i Cezarego Hallera, także oficerów Wojska Polskiego), ale także skupić uwagę Polaków na ważnych wydarzeniach i wyjątkowych organizacjach, zasłużonych w dziejach Polski, znanych z krzewienia polskości i patriotycznego ducha”. W tym roku – jak podkreślili senatorowie – przypadają okrągłe rocznice wydarzeń związanych z działalnością generała. 7 lutego minie 150 lat od powstania we Lwowie pierwszego gniazda Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, polskiej organizacji patriotycznej i paramilitarnej. Od 1913 roku Haller był członkiem komendy „Sokoła” i jego instruktorem. Z kolei 4 czerwca przypada 100. rocznica powołania Błękitnej Armii, polskiej ochotniczej formacji wojskowej we Francji dowodzonej przez gen. Hallera. Natomiast 10 października 1937 roku został prezesem Rady Naczelnej partii chrześcijańsko-demokratycznej Stronnictwo Pracy.        Więcej: www.mon.gov.pl , www.general-haller.pl

Powrót