r. Imieniny:
logo

IX OGÓLNOPOLSKI INTEGRACYJNY ZLOT DRUŻYN NIEPRZETARTEGO SZLAKU ZHP DĘBLIN 2017.

07.06.2017
IX Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP DĘBLIN 2017.
W dniach 18- 21 maja 2017 roku po raz dziewiąty odbył się Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP DĘBLIN 2017.

Organizatorami Zlotu są; Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie,  1 Batalion Drogowo Mostowy im. Gen. Romualda Traugutta  w Dęblinie oraz 20 i 21 Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku ZHP z Dęblina.

Ogromną pomocą przy organizacji Zlotu wsparli organizatorów harcerze i instruktorzy; 39 DH „AZYMUT” z Dęblina, 60 Podlaskiej Drużyny Wędrowniczej „TEHAWANKA” z Siedlec,  4 Sochaczewskiej Drużyny Harcerskiej „KONICZYNA”, 28 DH "STRAŻNICY LASU"  z Czernica, Próbnej Drużyny Harcerskiej z Gozda.

Tegoroczny Zlot objęty został HONOROWYM PATRONATEM MAŁŻONKI PREZYDENTA RP AGATY KORNHAUSER- DUDY.

Zlot rozpoczął się w czwartek 18 maja apelem powitalnym, który odbył się na placu apelowym 1 Batalionu Drogowo Mostowego w Dęblinie. Wśród osób, które zaszczyciły tę uroczystość swoją obecnością byli Seniorzy Środowisk Harcerskich Dęblina, przedstawiciele władz Powiatu Ryckiego i Miasta Dęblin, dowództwa gościnnej Jednostki Wojskowej i inni Przyjaciele Zlotu, a mianowicie: Pan Stanisław Włodarczyk – Zastępca Starosty Ryckiego, Pani Beata Amarowicz – Zastępca Burmistrza Miasta Dęblin, Pan Waldemar Chochowski – Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, Pan Major Krzysztof Kaleta - Zastępca Dowódcy 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo Mostowego im. Gen. Romualda Traugutta, Pani Jolanta Kutera – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Dęblinie, Pani Monika Bąkała – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie, Pani Jolanta Pyra – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, Pani Grażyna Szczepańska – Zastępca Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Dęblina. W Apelu uczestniczyli również Zastępca Komendanta Chorągwi Lubelskiej ZHP – druhna hm Ilona Bachanek i Komendant Hufca ZHP im. Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt druh pwd. Witold Ludwin. Pierwszy dzień Zlotu zakończyło ognisko harcerskie podczas, którego prezentowały się wszystkie drużyny.

Piątek 19 maja, przyniósł kolejne atrakcje, pierwszą z nich były zawody sportowe, które odbyły się pod hasłem „Sprawni jak żołnierze”. Uczestnicy Zlotu pokonywali tor przeszkód w Ośrodku Szkolenia Fizycznego, gdzie swoje umiejętności doskonalą żołnierze zawodowi. Druga część zmagań sportowych odbyła się na obiektach Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie. Tym razem były biegi w workach, skoki, czołganie, tor przeszkód, zawody w przeciąganiu liny, i inne wesołe zabawy harcerskie. Nagrodą za zmagania sportowe był Przechodni Puchar Burmistrza Miasta Dęblin. W tym roku puchar zdobył 419 Szczep WDH i Z z Międzylesia. Gratulujemy!

Po południu organizatorzy przygotowali dla uczestników Zlotu warsztaty medyczne „Nie panikuj- RATUJ” Wszystkie drużyny nabywały praktycznych umiejętności postępowania w razie wypadku drogowego. Harcerze na początku wzywali pomoc jako świadkowie wypadku później poznali dalsze ogniwa „łańcucha przeżycia”.

W trakcie pierwszego dnia Zlotu były prowadzone również profilaktyczne działania informacyjne i edukacyjne w zakresie przeciwdziałania problemom alkoholowym, ponadto każda z drużyn biorących udział w Zlocie wykonała plakat przeciw używkom. Plakaty zostały wyeksponowane przed wejściem do budynku, w którym były zakwaterowani uczestnicy Zlotu i przedstawiały zagrożenia jakie niesie za sobą spożywanie alkoholu i zażywanie innych używek. Podjęte działania miały na celu  dostarczenie uczestnikom podstawowej wiedzy na temat używek i ich oddziaływania na organizm człowieka, a także zwiększyć świadomość, że alkohol, papierosy, narkotyki i dopalacze to środki uzależniające. Wszelkie działania były prowadzone w celu profilaktycznym. Mamy nadzieję, że podjęte działania pozwolą na ukształtowanie u dzieci, młodzieży, a także dorosłych uczestników Zlotu właściwej postawy wobec używek. Pomimo ogromnego wysiłku włożonego w całodzienne działania nie brakowało chętnych do tańca podczas wieczornej dyskoteki.

Sobota 20 maja, to dzień na turystycznym nieprzetartym szlaku. Uczestniczące w Zlocie Drużyny uczestniczą w harcersko – turystycznym Queście związanego z obchodami Roku Rzeki Wisły. Na trasie Questu, która przebiegała w Dolinie Środkowej Wisły, czekały na uczestników zadania za wykonanie, których otrzymywali litery potrzebne do ułożenia hasła. Ważnym punktem było stanowisko dotyczące bezpiecznego pobytu dzieci i młodzieży nad wodą w trakcie wakacji. Zajęcia te prowadził wykwalifikowany ratownik WOPR.

Wszystkie drużyny dzielnie pokonały 11 km trasę Questu i prawidłowo ułożyli hasło „Nie zawracaj kijem Wisły”. Pamiątkową statuetkę za udział w Queście ufundował Pan Starosta Powiatu Ryckiego, Stanisław Jagiełło. Zastępca Starosty, Pan Stanisław Włodarczyk wręczył statuetki podczas uroczystego apelu pożegnalnego. W trakcie apelu wręczono również nagrody w postaci śpiworów, ufundowane przez Burmistrza Miasta Dęblin, Panią Beatę Siedlecką. Nagrodę Fair Play ufundowaną przez Panią Jolantę Pyrę, Kierownika Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie, otrzymała 60 Podlaska Drużyna Wędrownicza TEHEVANKA z Siedlec. Komenda Zlotu nagrodziła pucharem 17 Drużynę Harcerską NS ze Żnina za pokonanie 500 km aby uczestniczyć w dęblińskim Zlocie.

Po zakończeniu apelu ostatnia niespodzianka. Uczestnicy Zlotu otrzymali zaproszenie do uczestnictwa w organizowanej przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie „Nocy Muzeum”. Patrole Zlotowe uczestniczyły w grze terenowej na terenie Muzeum, zwiedzali sale ekspozycyjne Muzeum, wystawę statków powietrznych, słuchali koncertu piosenki lotniczej. Najwytrwalsi opuszczali teren Muzeum o godzinie 23.00. Miłą niespodziankę sprawili harcerze 39 DH „AZYMUT” z Dęblina zwyciężając w muzealnej grze terenowej.

IX Ogólnopolski Integracyjny Zlot Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP DĘBLIN 2017 zakończył się 21 maja 2017r.

Uczestniczące w nim drużyny serdecznie dziękowały za możliwość przeżycia wspaniałej harcerskiej przygody oraz zapewniały o uczestnictwie w kolejnym X Jubileuszowym Zlocie
w 2018 roku.

Za tym wszystkim kryją się ludzie, bez których Zlot nie mógłby się odbyć.

 
Oto lista Przyjaciół Nieprzetartego Szlaku, którym należą się wyjątkowe podziękowania.
DZIĘKUJEMY:
 
Małżonce Prezydenta RP Pani Agacie KORNHAUSER- DUDA;
 1. ppłk Adamowi BEDNARCZYKOWI - Dowódcy, Kadrze Zawodowej i Pracownikom Wojska  1 Batalionu Drogowo Mostowego im. Gen. Romualda Traugutta w Dęblinie;
 2. ppłk Waldemarowi KUTERZE, Szefowi Logistyki 41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie;
 3. Stanisławowi JAGIEŁŁO- Staroście Powiatu Ryckiego;
 4. Beacie SIEDLECKIEJ- Burmistrzowi Miasta Dęblin;
Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM Dęblin;
 1. Jolancie KUTERZE- Dyrektorowi, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie;
 2. Gabrieli WOJDAT- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Dęblinie;
 3. Monice BĄKALE- Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie;
 4. Annie BŁACHNIO- Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rykach;
 5. Robertowi WAWRUCHOWI- Prezesowi Rejonowego Wodnego Pogotowia Ratunkowego
  w Lublinie;
 6. Grzegorzowi DROZDOWI- Instruktorowi i ratownikowi WOPR;
 7. Jolancie PYRZE - Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie;
hm Cezaremu PYRCE;
pwd. Renacie ZARANOWICZ;
phm. Jackowi RAYSKIEMU;
phm. Michałowi PASTUSZAKOWI;
pwd. Michałowi KUCHARSKIEMU;
 1. Agnieszce KORONIE;
 2. Pawłowi MIAZDZE;
 3. Tomaszowi TARCE;
 4. Konradowi BŁACHNIO;
 5. Zbigniewowi i Wiesławowi KALBARCZYKOM-  „KALNEX” w Dęblinie;
 6. Agnieszce i Dariuszowi NAWROTEK -  „AGBO” w Dęblinie;
 7. Agacie i Bogdanowi NAWROTEK - „DAREX” w Dęblinie;
 8. Renacie GRAL;
 9. Magdalenie KUCHARSKIEJ;
 10. Dariuszowi FAL;
 11. Jarosławowi DUDKOWSKIEMU;
 12. Jerzemu KARWACKIEMU;
 13. Michałowi WOJEWÓDZKIEMU- „POLGRAF” w Dęblinie;
 14. Jarosławowi WOJTYSIOWI- Okręgowa Stacja Obsługi Pojazdów w Dęblinie;
 15. Magdalenie TOMASZEWSKIEJ;
 16. Marcie DOMAŃSKIEJ;
 17. Teresie KASPEREK;
 18. Arturowi SUSKA;
 19. Michałowi ZDUNKOWI;
 20. Dorocie RODAK- Sklep „DORIS” w Dęblinie;
 21. dr Elżbiecie PATAJ-  NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska s.c w Dęblinie;
Redakcji tygodnika „Twój Głos”;
 
 
Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!
phm. Paweł Jaraszek
Komendant Zlotu
 
Linki do zdjęć wykonanych przez hm Cezarego Pyrkę w trakcie Zlotu.
 
Powrót