r. Imieniny:
logo

KONCERT PROFILAKTYCZNY

21.11.2017
Koncert profilaktyczny W dniu 17.11.2017 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie odbył się koncert Jacka Musiatowicza, znanego poety, pieśniarza, twórcy zarówno tekstów, jak i muzyki. Artysta wystąpił wraz z synem, Michałem, który swą umiejętnością gry na gitarze elektrycznej zachwycił audytorium.

Wydarzenie miało charakter koncertu profilaktycznego, utrzymanego w nurcie muzyki rockowej i adresowane było do uczniów z klas VII szkoły podstawowej, uczniów gimnazjum i liceum. Słowno – muzyczny program wzbudził duże zainteresowanie uczniów. Artysta poruszał tematy dotyczące konsekwencji podejmowanych decyzji, przestrzegał młodzież przed zgubnym wpływem używek. Mówiąc o swoim życiu i przeszłości apelował do młodzieży, aby w sytuacjach trudnych szukali pomocy wśród wychowawców, pedagogów i nauczycieli. Podkreślał znaczenie rodziny i domu rodzinnego. Mówił, że żadna trudna sytuacja życiowa, chwilowe niepowodzenie nie powinny skłaniać młodego człowieka do sięgania po używki.

Koncert został zorganizowany z inicjatywy pedagoga szkolnego – pani Danuty Krajewskiej oraz dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dęblinie.Danuta Krajewska

Powrót