r. Imieniny:
logo

CZTERY DNI HARCERSKIEJ PRZYGODY Z SOSW W DĘBLINIE

25.05.2018
Cztery dni harcerskiej przygody z  SOSW w Dęblinie W dniach 17 - 20 maja 2018r. twierdza 1 Dęblińskiego Batalionu Drogowo-Mostowego wypełniła się harcerskimi mundurami, brzmieniem gitar, śpiewem i okrzykami. 186 harcerzy i instruktorów z całej Polski, reprezentujących siedem chorągwi uczestniczyło w X Ogólnopolskim Integracyjnym Zlocie Drużyn Nieprzetartego Szlaku ZHP DĘBLIN 2018 pod hasłem „Polskie drogi do wolności”.

 

Tegoroczny zlot obfitował w wiele jubileuszy: świętując 100. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości obchodziliśmy 10. urodziny zlotu (zajadając pyszny tort), 60. rocznicę powstania Referatu Nieprzetartego Szlaku, 100. rocznicę powstania ZHP.

Zlot został objęty honorowym patronatem Starosty Powiatu Ryckiego oraz Burmistrza Miasta Dęblin.

Zlot rozpoczęliśmy tradycyjnie apelem powitalnym, który ze względu na niesprzyjającą aurę odbył się w budynku koszarowym 1 Batalionu Drogowo-Mostowego w Dęblinie. Po złożeniu meldunku nadszedł czas na powitania i przemówień Gości: głos zabrała pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin oraz pani Beata Kursa – dyrektor SOSW w Dęblinie. Swą obecnością zaszczycili nas również: pan Waldemar Chochowski – Przewodniczący Rady Miasta Dęblin, pani Zofia Grula - naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych, pan Sławomir Ojrzyński –radny Rady Powiatu Ryckiego, przedstawiciele Chorągwi Lubelskiej ZHP: hm Tomasz Sych, Komendant Chorągwi oraz hm Ilona Bachanek – z-ca Komendanta Chorągwi ds. pracy z kadrą. Podczas apelu oraz „Świeczowiska” nie zabrakło również przedstawicieli Kręgu Seniora „Grąd” oraz drużyn należących do Dęblińskiego Szczepu ZHP „FENIKS”: zuchów i harcerzy z 34 DH „Azymut” oraz 4 DWDSh „Lupi Mare”.

W trakcie kolejnych dni zlotu harcerze uczestniczyli w licznych atrakcjach. W piątek odbyły się Manewry Techniczno–Obronne, podczas których poznawaliśmy specyfikę pracy żołnierzy, zajęcia edukacyjno-plastyczne z zakresu zdrowego stylu życia, profilaktyki alkoholowej i narkotykowej oraz olimpiada sportowa o Puchar Przechodni Burmistrza Miasta Dęblin. W tym roku puchar dzielnie wywalczyły uczestniczące po raz pierwszy w dęblińskim zlocie „Czarne Stopy” z Oświęcimia – gratulujemy! Natomiast w sobotę harcerze wyruszyli w teren pokonując kolejne kilometry harcersko–turystycznego questu o tematyce niepodległościowej. Rozwiązując zadania i zagadki w punktach kontrolnych harcerze zbierali litery tworzące hasło: „Niepodległa, niepokorna, zawsze była, będzie, jest. Uskrzydlona bielą orła, bije rytmem naszych serc.” Wieczór również obfitował w atrakcje –harcerze uczestniczyli w „Europejskiej Nocy Muzeum” zorganizowanej przez Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

Zlot zakończył się apelem pożegnalnym. Rozdano nagrody, dyplomy i wyróżnienia. Pamiątkowe statuetki, ufundowane przez Starostę Ryckiego wręczali radni powiatowi: Roman Bytniewski i Sławomir Ojrzyński. Pani Beata Kursa serdecznie podziękowała wszystkim sponsorom i przyjaciołom SOSW w Dęblinie, dzięki którym możliwa była organizacja zlotu. 4 DWDSh „Lupi Mare”, pełniąca rolę drużyny sztabowej, otrzymała w nagrodę za swoją harcerską postawę nagrodę „Fair play” ufundowaną przez dh Jolantę Pyrę – dyrektora WTZ w Dęblinie. Pożegnalnym uściskom i podziękowaniom nie było końca,
z każdej strony słychać było zapewnienia o przeżyciu wspaniałej, harcerskiej przygody oraz obietnice powrotu do Dęblina w przyszłym roku.

 

Organizatorzy X Jubileuszowego Ogólnopolski Zlotu Drużyn Harcerskich NS :

Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie,

1 Batalion Drogowo- Mostowy im. Gen. Romualda Traugutta w Dęblinie,

Dębliński Szczep ZHP „Feniks”.

Zlot nie odbyłby się, gdyby nie wielu sponsorów oraz ludzi dobrej woli. Oto lista Przyjaciół Nieprzetartego Szlaku, którym należą się wyjątkowe podziękowania za pomoc w organizacji zlotu.

DZIĘKUJEMY:

p. ppłk Adamowi BEDNARCZYKOWI - Dowódcy, Kadrze Zawodowej

i Pracownikom Wojska 1 Batalionu Drogowo Mostowego im. Gen. Romualda Traugutta

w Dęblinie

p. płk pil. Arturowi KAŁCE - Dowódcy, Kadrze Zawodowej i Pracownikom Wojska

41. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie

p. Stanisławowi JAGIEŁŁO- Staroście Powiatu Ryckiego

p. Beacie SIEDLECKIEJ- Burmistrzowi Miasta Dęblin

Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy UM Dęblin

p. Beacie KURSIE- Dyrektorowi, Nauczycielom, Wychowawcom, Pracownikom Administracji i Obsługi Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego

im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie

p. Dariuszowi BYTNIEWSKIEMU- Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

w Dęblinie

p. Pawłowi PAWŁOWSKIEMU- Dyrektorowi i Pracownikom Muzeum Sił Powietrznych

w Dęblinie

p. Monice BĄKALE- Dyrektorowi Miejskiego Domu Kultury w Dęblinie

p. Jolancie PYRZE - Kierownikowi Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dęblinie

p. dr Elżbiecie PATAJ- NZOZ Rodzinna Przychodnia Lekarska s.c w Dęblinie

p. Marcie WITEK- Menager Sala Bankietowa „Wisełka” w Stężycy

hm Cezaremu PYRCE

phm. Jackowi RAYSKIEMU

phm. Michałowi PASTUSZAKOWI

phm. Michałowi KUCHARSKIEMU

pwd. Agnieszce KORONIE

pwd. Pawłowi MIAZDZE

pwd.Tomaszowi TARCE

pwd. Konradowi BŁACHNIO

4 Wodnej Dęblińskiej Drużynie Starszoharcerskiej „LUPI MARE”

1 Dęblińskiej Gromadzie Zuchowej „LEŚNE SKRZATY”

p. Kamilowi ZARANOWICZOWI

p. Józefowi SZLENDAKOWI

p. Dariuszowi FALOWI

p. Agnieszce RADOMSKIEJ

p. Łukaszowi LUBASZCE

p. Annie ZYBURZE

p. Arturowi SUSKA

p. Michałowi ZDUNKOWI

 

Z harcerskim pozdrowieniem,
CZUWAJ!
pwd. Aneta Król, pwd. Paweł Jaraszek
Członkowie Komendy Zlotu ZHP NS

 

 

 

 

Powrót