r. Imieniny:
logo

SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE EMERYTÓW

16.01.2015
SPOTKANIE OPŁATKOWO-NOWOROCZNE EMERYTÓW Tradycyjne spotkanie opłatkowo-noworoczne Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Dęblinie odbyło się w minioną środę w lokalu „Adria". Były podziękowania, wyróżnienia oraz wspólne łamanie się opłatkiem.

Na doroczne spotkanie przybyło blisko 190 osób. Wśród zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele władz samorządowych oraz instytucji wpierających działalność związku: Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Artur Walasek, Wicestarosta Powiatu Ryckiego Stanisław Włodarczyk, Teresa Flak- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rykach oraz Andrzej Kloc- Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Urzędu Marszałkowskiego. Dębliński samorząd reprezentowali Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka oraz Wiceprzewodniczący Rady Miasta Henryk Wiejak. Swoją obecnością zaszczycił również ks. Zbigniew Daniluk - Proboszcz Parafii p.w. Świętego Piusa V w Dęblinie.

Wspólne spotkanie członków ZERiI uświetniły kolędy w wykonaniu wokalistki z Miejskiego Domu Kultury a także wykład pt. „Tradycje bożonarodzeniowe różnych kultur" przygotowany przez Dorotę Piasecką oraz Agnieszkę Chlaściak - Pietruszewską.

Spotkanie opłatkowo-noworoczne było okazją do wzajemnych podziękowań oraz złożenia sobie najserdeczniejszych życzeń. Uroczystość zakończyło wspólne kolędowanie oraz wigilijny poczęstunek.

Powrót