r. Imieniny:
logo

14 PAŹDZIERNIKA
 DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

26.10.2015
14 października
 Dzień Edukacji Narodowej "Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, 
nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje 
– przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil." J. Korczak

Dzień to miły i potrzebny. Uczący szacunku do zawodu jakim jest nauczyciel.  Chwila uznania dla jego pracy i zaangażowania. Dzień Edukacji Narodowej to odświętnie ubrani uczniowie, eleganccy nauczyciele, kwiaty, życzenia i uroczyste akademie. Tradycyjnie, w dniu 14 października w Urzędzie Miasta Dęblin odbyła się miejska uroczystość Dnia Edukacji Narodowej.  W tym wyjątkowym dla pracowników dęblińskiej oświaty dniu padło wiele miłych słów w których wielokrotnie podkreślona była rola nauczyciela i wychowawcy współczesnej młodzieży. 
 
Zawód nauczyciela to również ciągłe podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie wiedzy. W tym roku kolejni pedagodzy pomyślnie zdali egzamin na stopień awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego. Dokładnie były to dwie nauczycielki wychowania przedszkolnego z Miejskiego Przedszkola Nr 1 i Miejskiego Przedszkola nr 4, jedna – nauczyciel informatyki z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i nauczyciel języka angielskiego – również z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie. Z rąk Burmistrza Beaty Siedleckiej akty mianowania odebrały Panie: Justyna Michałek, Monika Kowalczyk, Marta Pataj  i Małgorzata Macierzyńska. 
 
Dzień Edukacji Narodowej to także czas na nagrody i wyróżnienia. W dęblińskich szkołach nie brakuje nauczycieli wybitnych, o szczególnych umiejętnościach, pełniących w życiu swoich uczniów rolę autorytetów i przewodników, czy organizatorów życia. Osób, które zdolne są do autentycznej współpracy z dziećmi i młodzieżą w atmosferze prawdziwej życzliwości. 
 
Z grona tych najlepszych za szczególne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze w 2015 r. nagrodą Burmistrza Miasta Dęblin wyróżnieni zostali::
Pani Beata Kursa - Wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
Pan Mariusz Kłos- Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Dęblinie
Pani Marta Czajkowska – nauczyciel  j. polskiego i biblioteki  Specjalnego Ośrodka Szkolno-  Wychowawczego w Dęblinie
Pani Agata Miazga – nauczyciel  j. polskiego Szkoły Podstawowej  Nr 4 w Dęblinie
Pani Katarzyna Jaśkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej Nr 5
Pani Monika Bąk – nauczyciel świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Dęblinie
 
Za całokształt pracy na rzecz dęblińskiej oświaty, zaangażowanie, trud i poświęcenie  Burmistrz Miasta Dęblin Pani Beata Siedlecka przyznała również nagrodę Pani Renacie Poreda – byłej już Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Stawach. 
 
Dodatkowo nagrodę Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku 2015 otrzymała Pani Jadwiga Kleczkowska  - nauczyciel matematyki Szkoły Podstawowej nr 2 w Dęblinie
 
Szkoła to również uczniowie dla których swoją codzienną pracę wykonują wszyscy nauczyciele.  Dzień Edukacji Narodowej jest więc okazją do wręczenia najlepszym uczniom stypendiów naukowych im. Jana Pawła II. 
 
Na podstawie Uchwały nr XII/85/2007 Rady Miasta Dęblin z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów, uczeń, któremu przyznaje się stypendium oprócz wyróżnień otrzymanych za udział w konkursach, olimpiadach
i turniejach powinien także osiągnąć wymaganą średnią ocen: w szkole podstawowej 5,5, w gimnazjum 5,3, w liceum 4,8. 
 
W dniu 14 października zaproszeni zostali uczniowie, którzy z grona nagrodzonych otrzymali najwyższą średnią ocen. Dyplomy z rąk Burmistrza Beaty Siedleckiej odebrali: 
Mateusz Miazga – uczeń SP Nr 3 – śr. oc. 5,82
Wiktoria Adamiec – uczennica Gimnazjum Nr 3 – śr. oc. 5,43
Michał Wołowiec – uczeń SP Nr 4 -  śr. oc. 5,55
Maria Pawelec- uczennica SP Nr 4 – śr. oc. 5,54
Dominika Sztobtryn - uczennica Ginazjum Nr 2 -  śr. oc. 5,60
Justyna Miciul – uczennica SP Nr 5 – śr. oc. 5,64
Agata Samuś – uczennica LO – śr. oc. 5,40
Agnieszka Jakubik – uczennica LO – śr. oc. 5,33.
 
Stypendia naukowe im. Jana Pawła II otrzymali również następujący uczniowie: 
Magdalena Laszczewska – uczennica SP Nr 2
Alicja Fryc – uczennica SP Nr 2
Bartłomiej Pawłasek – uczeń SP Nr 2
Alicja Cuch – uczennica SP Nr 2 
Jakub Kłos – uczeń SP Nr 3
Patrycja Olek- uczennica SP Nr 3
Martyna Kupczyńska- uczennica SP Nr 3
Martyna Lemanowicz- uczennica SP Nr 3
Zofia Chojnacka- uczennica SP Nr 3
Natalia Kupiec- uczennica SP Nr 3
Beata Gębusia – uczennica Gimnazjum Nr 3
Mateusz Jankowski – uczeń Gimnazjum Nr 3
Aleksandra Zaręba- uczennica Gimnazjum Nr 3
Artur Dominiak – uczeń Gimnazjum Nr 3
Tomasz Gęszka – uczeń Gimaznjum Nr 3
Jakub Skóra – uczeń SP Nr 4
Gabriela Sucharzewska – uczennica SP Nr 4
Wiktoria Urbańska- uczennica Gimnazjum nr 2
Mateusz Gieleta – uczeń Gimnazjum Nr 2
Oliwia Anna Łubowska- uczennica Gimnazjum Nr 2
Maria Laskowska – uczennica Gimnazjum Nr 2
Kacper Pasturczak- uczeń Gimnazjum Nr 2
Jakub Głuch- uczeń Gimnazjum nr 2
Natalia Ambroziak- uczennica Gimnazjum Nr 2
Katarzyna Ungiert- uczennica Gimnazjum Nr 2
Kamil Sobieszek- uczeń Gimnazjum Nr 2
Wiktoria Maria Pardej- uczennica Gimnazjum Nr 2
Aleksandra Sztobryn- uczennica Gimnazjum Nr 2
Patryk Surynt – uczeń SP Nr 5
Izabela Kuszewska- uczennica SP Nr 5
Weronika Dąbrowska- uczennica SP Nr 5
Katarzyna Kursa- uczennica SP Nr 5
Aleksandra Całus – uczennica Gimnazjum Nr 1
Aleksandra Wiraszka- uczennica Gimnazjum Nr 1
Katarzyna Płowaś- uczennica Gimnazjum Nr 1
Jan Pawłasek- uczeń Gimnazjum Nr 1
Ewelina Filiks- uczennica LO
Paulina Łukasiewicz- uczennica LO
Paulina Kupiec- uczennica LO
Monika Ćwikła- uczennica LO
Weronika Bartosiewicz- uczennica LO
Magdalena Burza- uczennica LO
Katarzyna Piskała- uczennica LO
 
Po wręczeniu nagród i wyróżnień uczniowie z Zespołu Szkół Nr 4 w Dęblinie uświetnili spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej  wspaniałym  występem artystycznym. Na osłodę czekał również na nagrodzonych i zaproszonych gości tort okolicznościowy. 
 
Wszystkim nagrodzonym i wyróżnionym uczniom oraz nauczycielom serdecznie gratulujemy. 
Powrót