r. Imieniny:
logo

FINAŁ XVI JESIENNEGO PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ SENIORÓW

17.11.2015
Finał XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów 14-go listopada o godzinie 9.00 w Klubie Uczelnianym WSOSP rozpoczął się Finał XVI Jesiennego Przeglądu Twórczości Artystycznej Seniorów.

Swoją obecnością uświetnili to wydarzenie Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin, Pan Stanisław Jagiełło – Starosta Powiatu Ryckiego, Pan Henryk Wiejak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Dęblin oraz Pan Waldemar Warenica – Radny Miasta Dęblin.
 
W finale tegorocznego przeglądu wzięło udział 35 podmiotów wykonawczych. Jury w składzie: Iwona Sawulska – muzykolog, profesor KUL, dyrektor Teatru Muzycznego w Lublinie, Anna Kistelska – Instruktor Kultury Żywego Słowa w Wojewódzkim Ośrodku Kultury w Lublinie, Józef Obroślak – wicedyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
 
GRAND PRIX i Nagrodę Burmistrza Miasta Dęblin otrzymała Stefania Banucha z Trzcińca.
 
Równorzędne nagrody przeglądu otrzymali:
 
 1. Zespół „MARIANKI”  z Kocudzy Drugiej,

 2. Zespół „MALWY” z Komarówki Podlaskiej,

 3. Zespół Śpiewaczy „PODZAMCZE” z Mełgwi,

 4. Edward Tulikowski z Chełma,

 5. Maria Ryszarda Todys-Płonka z Lublina,

 6. Barbara Nowakowska z Czułczyc Małych.

Nagrody specjalne i nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Ryckiego otrzymali:
 
 1. Alina Myszak z Kocudzy,

 2. Janina Oleszek z Kocudzy,

 3. Kapela Stacha z Dzwoli,

 4. Maria Adamczyk z Zamościa,

 5. Jadwiga Ogłozińska z Parczewa,

 6. Krystyna Podściańska.

Nagrody rzeczowe ufundowane przez Burmistrza Miasta Dęblin otrzymali instruktorzy prowadzący zespoły:
 
 1. Irena Gilas instruktor zespołu „MARIANKI” z Kocudzy Drugiej,

 2. Stanisław Głaz instruktor Kapeli Stacha z Dzwoli,

 3. Genowefa Romaniuk instruktor zespołu „MALWY” z Komarówki Podlaskiej,

 4. Elżbieta Stoczkowska instruktor zespołu „PODZAMCZE”  z Mełgwi.

- oraz najmłodszy uczestnik przeglądu, członek zespołu Klubu Seniora z Modliborzyc.
 
Wszyscy pozostali wykonawcy otrzymali wyróżnienia.
 
Na zakończenie XVI JPTAS Pani Beata Siedlecka – Burmistrz Miasta Dęblin podziękowała za organizację imprezy i wręczyła upominki następującym osobom: Józefowi Obroślakowi, Andrzejowi Szałachowi, Alekandrze Chojnackiej, Iwonie Sawulskiej, Annie Kistelskiej.
 
Ponadto Pani Agata Osika-Kucharska - dyrektor Miejskiego Domu Kultury wręczyła kwiaty sponsorom, organizatorom oraz tym, którzy byli zaangażowani w organizację Przeglądu.
 
Wszyscy wykonawcy (ok. 450 osób) otrzymali posiłek w postaci wojskowej grochówki ufundowanej również przez Burmistrza Miasta Dęblin.
 
Miłymi akcentami podczas tegorocznego Finału były także występy pozakonkursowe: Chóru JESIENNA RÓŻA z MDK w Dęblinie, który rozpoczął Przegląd oraz Chóru z Końskowoli, który zaprezentował się po części konkursowej. 
 
Powrót