r. Imieniny:
logo

WSPÓŁPRACA SEDRINY Z DĘBLINEM

05.02.2016
Współpraca Sedriny z Dęblinem Sedrina jest miastem położonym w malowniczej części Włoch w regionie Lombardia, w prowincji Bergamo. Od 2001 roku jest miastem partnerskim Dęblina.

Mimo partnerstwa, program współpracy obu samorządów nie był jednak wcielany w życie przez wiele lat. Sytuacja uległa zmianie jesienią 2015 roku.  Wówczas burmistrz Dęblina Beata Siedlecka nawiązała kontakty z nowymi władzami Sedriny i na początku grudnia 2015 roku udała się do nich z pierwszą wizytą. Głównym celem wyjazdu było wznowienie wzajemnych stosunków kulturalnych i gospodarczych obu miast. Dęblin aktualnie potrzebuje wielu nowych i szerokich kontaktów, które pobudzą miasto do życia, więc współpraca z Sedriną jest jednym z wielu wariantów. Grudniowa wizyta zaowocowała nawiązaniem szybkich relacji pomiędzy władzami obu miast, którzy zauważyli możliwości aktywnej współpracy. W dniach 15-18 stycznia 2016 r. władze Sedriny w osobie samego Burmistrza Stefano Micheli oraz jego zastępcy Allesandro Gotti odwiedzili Dęblin. W trakcie czterodniowego pobytu mieli okazję odwiedzić Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, bazę dydaktyczną WSOSP, Zamek Lubelski i Stare Miasto w Lublinie oraz Kazimierz Dolny. W trakcie pobytu w Dęblinie odwiedzili podopiecznych Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz złożyli kwiaty na mogile Jeńców Włoskich Zamordowanych w Dęblińskiej Twierdzy Dęblin w latach 1943-1944, która znajduje się na Cmentarzu Komunalnym w Dęblinie. W programie wizyty było również spotkanie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i radnymi, które miało miejsce w piątek 15 stycznia na Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Dęblin. Piątkowe spotkanie miało przybliżyć mieszkańcom region i miasto, które w wielu dokumentach i materiałach podawane jest jako partnerskie i współpracujące z Dęblinem. 
 
Burmistrz Miasta Dęblin przedstawiła gości i oddała im głos. Burmistrz Stefano Micheli po krótce zaprezentował cel swojego przybycia do Dęblina, podkreślając wielokrotnie, że zależy mu współpracy, która przyczyni się do rozwoju gospodarczo- kulturalnego obu miast. Wspólnie ze swoim zastępcą Alessandro Gotti zachęcali przedsiębiorców do aktywnej współpracy, poprzez krótką prezentację atutów Sedriny i prowincji Bergamo. Wśród atutów wymieniali: dobrze rozwiniętą turystykę, cywilne lotnisko, wytwórnię szafranu, stolarnie, huty, zakłady energetyczne i duże zapotrzebowanie na usługi budowane. Prowincja Bergamo  również jest zagłębiem przemysłowym, nazywana jest drzwiami Milano- dużo produkcji wysokiej technologii dla znanych firm minm.: General Electric, Ferrari, Levis. Realizowany jest u nich również projekt Erasmus w instytucie w Bergamo. Prowadzony jest także projekt wymiany językowej dla dzieci  8-13 lat z wykorzystaniem aktualnie dostępnych technologii (Skype).
 
Po prezentacji odbyła się długa dyskusja w której zostały poczynione wstępne ustalenia, które po spotkaniu mają być szczegółowo omawiane i wprowadzane w życie, min:
- zorganizowanie wymiany językowej w szkołach (na poziomie gimnazjum, liceum)
- zorganizowanie dnia miasta Sedrina w Dęblinie: zespoły muzyczne, zespoły sportowe, lokalne produkty
- zorganizowanie zespołów do pracy nad wymianą informacji gospodarczej (po dwóch stronach Dęblin – Sedrina) wzajemna wymiana informacji o przedsiębiorcach i potrzebach regionów, możliwy dialog w formie telekonferencji.
 
Pobyt włoskich gości należy zaliczyć do udanych i owocnych.. Aktualnie Burmistrz Dęblina Beata Siedlecka oraz Burmistz Sedriny Stefano Micheli są na etapie uszczegółowienia zasad współpracy na szczeblu gospodarczym i kulturalnym. W planach jest wypracowanie konkretnych rozwiązań a dalszy kontakt pomiędzy miastami będzie odbywał się na zasadzie telekonferencji i poczty elektronicznej.  
 
Działania skierowane na współpracę z Sedriną docelowo mają pomóc Dęblinowi w rozwoju. Niewątpliwe ważnym aspektem jest rozwój gospodarczy i kulturalny Dęblina a poszukiwanie inwestorów poza granicami Polski daje większe możliwości. Przychylność władz włoskich i chęć współpracy jest więc szansą z której warto skorzystać.   
 
Zapraszamy do obejrzenia fotogalerii ze wszystkich spotkań i wydarzeń. 
Powrót