r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE URZĘDU STANU CYWILNEGO

Kompetencje Urzędu Stanu Cywilnego

Do zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy prowadzenie spraw stanu cywilnego, a w szczególności:
 
1) związanych z zawieraniem związków małżeńskich,
2) sporządzanie aktów urodzeń i zgonów,
3) prowadzenie ksiąg aktów stanu cywilnego,
4) wydawanie odpisów i zaświadczeń z aktów stanu cywilnego,
5) prowadzenie archiwum Urzędu Stanu Cywilnego,
6) przyjmowanie oświadczeń woli w zakresie testamentów.
Powrót