r. Imieniny:
logo

KOMPETENCJE PEŁNOMOCNIKA DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH

Kompetencje pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych

Do zadań pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych należy:
1) zapewnienie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie,
2) ochrona systemów i sieci informatycznych,
3) zapewnienie ochrony fizycznej budynku Urzędu,
4) kontrola w zakresie ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów
o ochronie tych informacji przez pracowników Urzędu,
5) okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
6) opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzór nad jego realizacją,
7) wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,
8) szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
9) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta w sprawach objętych zakresem działania pełnomocnika.
Powrót