r. Imieniny:
logo

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

28.04.2021
stado kur i kogut Burmistrz Miasta Dęblin informuje, że Wojewoda Lubelski rozporządzeniem nr 9 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego ustanowił obszar zagrożony zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie części miasta Dęblin położonej na południe od granicy wyznaczonej przez drogę DK 48 (droga ta przebiega w mieście przez następujące ulice: 15. P. P. „Wilków”, Warszawska, Niepodległości, Kocka).

 

 

Na obszarze zagrożonym – zgodnie z powyższym rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego – nakazuje się między innymi: 

  1. odosobnienie drobiu lub innych ptaków w obiektach zamkniętych, szczególnie w sposób ograniczający kontakt z dzikimi ptakami, 
  2. niezwłoczne usunięcie zwłok drobiu lub innych ptaków,
  3. niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wjeżdżających do gospodarstwa lub z niego wyjeżdżających, które mogły zostać skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków,
  4. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w szczególności: maty dezynfekcyjne, mycie rąk, odkażanie obuwia.

 

Na obszarze zagrożonym – zgodnie z powyższym rozporządzeniem Wojewody Lubelskiego – zakazuje się między innymi:

  1. wyprowadzania z gospodarstwa i wprowadzania do niego ptaków oraz ssaków (np. psy, koty, konie) utrzymywanych w gospodarstwach bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii,
  2. wywożenia lub rozrzucania ściółki lub nawozów naturalnych bez zgody właściwego terytorialnie powiatowego lekarza weterynarii.

 

 

Poniżej zostaje zamieszczona pełna treść rozporządzenia nr 9 Wojewody Lubelskiego z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego:

Ikona pdfROZPORZĄDZENIE NR 9 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów puławskiego i ryckiego, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [341.02 KB]

Powrót