r. Imieniny:
logo

HOŁD PAMIĘCI OFIAROM WOJENNYM

16.11.2016
HOŁD PAMIĘCI OFIAROM WOJENNYM
W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości delegacja Miasta Dęblin w symboliczny sposób oddała hołd pamięci ofiarom wojennym XX w. Burmistrz Beata Siedlecka razem z Przewodniczącym Rady Miasta Waldemarem Chochowskim, Wiceprzewodniczącym Rady Miasta Henrykiem Wiejakiem, radnym Damianem Skórą, oraz z Przewodniczącymi Zarządów Osiedli: Bożeną Lesisz, Jolantą Szpak, Arturem Marzyszem, Leopoldem Świetlińskim, Andrzejem Kurowskim, Maciejem Jakubikiem, Jerzym Lewandowskim, wspólnie złożyli wiązanki i zapalili znicze w miejscach pamięci.

Pod pomnikami: Bohaterów 15 Pułku Piechoty Wilków poległych w latach 1918-1920; Zesłańców Sybiru; Poległych i Pomordowanych w latach 1939-1945; na mogiłach: Ks. Stanisława Hładuniuka kapelana 15 P.P. Wilków; Bohaterskich Żołnierzy Ruchu Oporu - żołnierzy zgrupowania 15 P.P. Wilków  Armii Krajowej; Nieznanych Ofiar Bombardowania Niemieckiego 10.09.1939r.; Jeńców Włoskich Pomordowanych w latach 1943-1944, którzy po klęsce Niemiec pod Stalingradem w 1943r. znaleźli się w twierdzy dęblińskiej; oraz na  międzynarodowym cmentarzu wojennym Balonna, na którym spoczywają ofiary działań wojennych lat 1915-1939r., min. żołnierze polskich oddziałów legionowych walczących pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w składzie 1 Armii austriackiej.

W takich chwilach myślimy o tym, jak wielu ludzi oddało swoje życie dla lepszego jutra. Polegli w walce o wolność i niepodległość narodu polskiego, w walce o ojczyste ziemie, w walce o świat bez wojen, w którym szanuje się życie drugiego człowieka.
Powrót