r. Imieniny:
logo

98. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

16.11.2016
98. rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości
W dniu 11 listopada obchodziliśmy 98. rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Uroczystości tradycyjnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji Ojczyzny w kościele pod wezwaniem Świętego Piusa V Papieża w Dęblinie. Po mszy, przy akompaniamencie Orkiestry Wojskowej, uczestnicy uroczyście przeszli ulicami miasta przed Pomnik Niepodległości.

Tegoroczne święto uświetniły swoim udziałem Kompania Honorowa Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie oraz Orkiestra Wojskowa z Dęblina. Honorową wartę pod pomnikiem pełnili podchorążowie WSOSP oraz dziewczęta  z MDK w strojach historycznych. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości, Burmistrz Miasta Beata Siedlecka wygłosiła okolicznościowe przemówienie.

W swoim wystąpieniu nawiązała do trudnej historii naszego narodu, 120 lat niewoli, walki o wolność, symbolu wiary i zwycięstwa. Burmistrz w sposób szczególny podkreśliła znaczenie patriotyzmu w codziennym życiu:

„Współcześnie, patriotyzm to nie tylko docenianie niepodległości i suwerenności ojczyzny, wielkich i doniosłych wydarzeń z dziejów, ale także kształtowanie postaw ogólnoludzkich, przestrzeganie i poszanowanie prawa, dyscypliny społecznej, sumienne wywiązywanie się z obowiązków. Współczesny patriotyzm różni się od tego, kiedy walczono np. w powstaniach o niepodległą Polskę. Dziś nie trzeba poświęcać życia, by nazywać się patriotą. Wystarczy przestrzegać nakazów i zakazów zapisanych w prawie, troszczyć się o dobro wspólne, mieć szacunek dla godła, hymnu i języka polskiego. W dzisiejszych czasach, aby żyło nam się dobrze, potrzeba wyrozumiałości zgody i wzajemnego szacunku. Tylko dzięki mądremu postępowaniu będziemy mogli budować dobrą przyszłość dla Naszego miasta, które na to zasługuje”.

Pod odczytaniu Apelu Pamięci i oddaniu salwy honorowej, delegacje złożyły wieńce i wiązanki. Hołd poległym za Ojczyznę oddali przedstawiciele: dęblińskiego samorządu, senatu, władz powiatowych, dęblińskich jednostek wojskowych, służb mundurowych, zakładów pracy, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń oraz placówek oświatowych. Uroczystości na Placu Niepodległości zakończyły się koncertem Orkiestry Wojskowej z Dęblina a także widowiskową paradą Grupy Motocyklowej „Delta” oraz motocyklistów Lubelszczyzny i Mazowsza.

Następnie w Ratuszu Miejskim odbyła się uroczysta Sesja Rady Miasta, którą poprowadził Przewodniczący Rady Miasta Waldemar Chochowski. Podczas sesji wręczono tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dęblin, nadany pośmiertnie Andrzejowi Hasse. Medal przekazano na ręce synów: Krzysztofa i Piotra Hasse. Uroczystość była również okazją do złożenia serdecznych podziękowań za wieloletnią pracę dotychczasowym dyrektorkom placówek kultury: Miejskiego Domu Kultury – Pani Agacie Osice-Kucharskiej, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej – Jolancie Karwowskiej.

Okolicznościową sesję uświetnił występ artystyczny wokalistów z Miejskiego Domu Kultury a także koncert i pokaz musztry w wykonaniu Chóru Dziecięcego GRH „Żołnierze Września 1939 Garnizonu Dęblin”.
 
Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom oraz współorganizatorom uroczystości, w szczególności księżom, pocztom sztandarowym, Kompanii Honorowej, Orkiestrze Wojskowej, jednostkom wojskowym Garnizonu Dęblin, służbom czuwającym nad bezpieczeństwem, delegacjom i przedstawicielom instytucji, zakładów pracy oraz organizacji pozarządowych, harcerzom, a także młodzieży szkolnej i młodym artystom.

Dziękuję mieszkańcom za tak liczne przybycie i wspólne przeżywanie Narodowego Święta Niepodległości.
 
Burmistrz Miasta Dęblin
Beata Siedlecka
 

 

Podczas uroczystości wiązanki złożyły następujące delegacje:

 

 1. Władze samorządowe Miasta Dęblin
 2. Przedstawiciel senatora RP Stanisława Gogacza
 3. Władze powiatu ryckiego
 4. Delegacja 4 Skrzydła Lotnictwa Szkolnego, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych
  oraz 41 Bazy Lotnictwa Szkolnego
 5. Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego oraz Szkoła Podoficerska Sił Powietrznych
 6. Muzeum Sił Powietrznych
 7. Komisariat Policji w Dęblinie
 8. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. Oddział w Dęblinie
 9. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. w Dęblinie
 10. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Dęblinie
 11. Związek Sybiraków Oddział Dęblin-Puławy
 12. Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych - Koło Miejskie
  w Dęblinie
 13. Związek Żołnierzy WP Koło nr 17 w Dęblinie
 14. Dębliński Oddział Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP
 15. Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Dęblinie
 16. Związek Nauczycielstwa Polskiego Oddział Dęblin
 17. Ośrodek Pomocy Społecznej w Dęblinie
 18. Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 w Dęblinie
 19. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Dęblinie
 20. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Dęblinie
 21. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze w Dęblinie
 22. Zespół Szkół Nr 4 w Dęblinie
 23. Zespół Szkół Nr 3 w Dęblinie
 24. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Dęblinie
 25. Miejski Dom Kultury w Dęblinie
 26. Miejska Biblioteka Publiczna w Dęblinie
 27. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dęblinie
 28. 34 Drużyna Harcerska NS „Warsztaciaki” przy WTZ w Dęblinie
 29. Koło Nr 4 Polskiego Związku Wędkarskiego w Dęblinie
 30. Koło „Start” Polskiego Związku Wędkarskiego w Dęblinie
 31. Lokalna Grupa Działania „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
 32. Dęblińskie Integracyjne Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych DISON
 33. Dęblińska Rada Przedsiębiorców
 34. Zarząd Osiedla „Lotnisko”
 35. Zarząd Osiedla „Rycice”
 36. Klub Radnych „Razem dla Dęblina”
 37. Klub „Gazety Polskiej” w Dęblinie
 38. motocykliści z naszego regionu
Powrót