r. Imieniny:
logo

CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW – OBOWIĄZEK SKŁADANIA DEKLARACJI OD 1 LIPCA 2021 R.

09.12.2021
Grafika ogólna Szanowni Mieszkańcy, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od 1 lipca br. każdy właściciel lub zarządca budynku będzie zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (w skrócie CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw.

Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544). Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał czas 12 miesięcy na złożenie deklaracji, dla nowopowstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni. Deklaracje będzie można składać w formie:

  • elektronicznej na stronie: zone.gunb.gov.pl – preferowany sposób, którego funkcjonalność umożliwi proste i szybkie wypełnienie dokumentu,
  • papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Dęblin.

Szczegółowe informacje na temat CEEB znajdą Państwo w materiałach informacyjnych zamieszczonych poniżej oraz na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego pod adresem: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Ikona pdfCentralna Ewidencja Emisyjności Budynków – Informator dla właścicieli i zarządców budynków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [2.51 MB]


Deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw:

Powrót